Bloeddonaties

Bloeddonaties

Meer mensen helpen het bloed te krijgen dat ze nodig hebben.

Via de functies voor bloeddonatie van Facebook kunnen mensen zich laten registreren om op de hoogte te worden gebracht wanneer bloedbanken hulp nodig hebben. Je organisatie kan zich registreren om verzoeken en evenementen te maken die meer bloeddonoren in de buurt bereiken.

Meer dan 35 miljoen* mensen hebben zich op Facebook al geregistreerd als bloeddonor.

*Bron: Facebook, januari 2019, aantal donoren geregistreerd voor Facebook-bloeddonaties.

Hoe deze functie bloedbanken helpt

In veel landen zijn er niet genoeg bloeddonoren om de mensen te helpen die hulp nodig hebben. Mensen en bloedbanken maken vaak gebruik van Facebook als ze bloeddonoren nodig hebben. Uit ons onderzoek blijkt dat als mensen zouden beschikken over betere informatie en hulpmiddelen, er meer mensen regelmatig bloed zouden doneren. We hebben Bloeddonaties gemaakt op Facebook, omdat we hopen het aantal bloeddonoren te vergroten door het eenvoudiger te maken met donoren in contact te komen.

Helpen het aantal bloeddonaties te vergroten

Vanaf 2017 werkt Facebook samen met bloeddonatiecentra wereldwijd om te helpen het aantal donoren te vergroten. Door bloeddonatie aan te moedigen als een manier van leven, kan ieder van ons er zeker van zijn dat er een direct beschikbare voorraad bloed is.

Hoe het werkt

Mensen registreren zich als bloeddonor

Organisaties maken verzoeken of evenementen voor bloeddonaties

Facebook brengt donoren in de buurt op de hoogte

Donoren gaan naar bloedbanken en evenementen om bloed te doneren

Donoren bereiken

Specifieke bloedgroepen aanvragen

Is bloed van een bepaalde bloedgroep bijna op?

Verzoek: Facebook kan donoren in de buurt een melding sturen over je verzoek om specifieke bloedgroepen of specifieke bloedplaatjes.

Delen: als je de noodzaak deelt op Facebook, weten donoren dat ze verschil kunnen maken, zelfs als het niet voor een specifieke persoon of een specifiek doel is

Evenementen voor bloeddonaties maken

Bloeddonatiecampagnes zijn een goede manier om vrijwillige bloeddonaties ter plaatse bij je bloedbank of een andere donatielocatie te stimuleren.

Onthoud dat je geen specifieke bloedgroep hoeft op te geven voor een evenement en dat je geen groot evenement hoeft te organiseren.

Personen ondersteunen*

In sommige landen kunnen personen met een dringende noodzaak Bloeddonaties van Facebook gebruiken om donoren in de buurt te bereiken.

In landen waar de nood hoog is, kunnen bloedbanken gebruikmaken van Bloeddonaties op Facebook om een bijdrage te leveren aan een stabiele voorraad bloed, zodat bloedbanken bloed kunnen bieden aan mensen die het nodig hebben.

* Momenteel niet beschikbaar in Brazilië of de Verenigde Staten

Zodra je een Facebook-pagina hebt gemaakt en je organisatie is goedgekeurd voor bloeddonatieverzoeken, kan je organisatie een evenement voor bloeddonaties maken. Bloeddonatie-evenementen brengen bloeddonoren in de buurt op de hoogte om te helpen aanwezigheid te vergroten.

Een evenement voor bloeddonaties maken:
 1. Ga op een computer naar het tabblad Evenementen via de bladwijzers aan de linkerkant
 2. Klik op Een evenement maken
 3. Voeg een titel, datum, tijd en een korte beschrijving van het evenement toe
 4. Stel de locatie voor je evenement in
 5. Upload een omslagfoto voor je evenement (idealiter 1920 x 1080 pixels of groter, met weinig tot geen tekst)
 6. Klik op Publiceren
 7. Nadat je een evenement hebt gemaakt, geeft Facebook je de optie dit om te zetten in een bloeddonatie-evenement
 8. Bevestig de locatie van je evenement. Gebruik de kaart om aan te geven waar je evenement precies plaatsvindt
 9. Op basis van je locatie stuurt Facebook overeenkomende bloeddonoren in de buurt een melding
Meer donoren bereiken

Non-profitorganisaties, gezondheidsorganisatie en bloedbanken kunnen met de functie Bloeddonaties meer mensen bereiken die zich hebben geregistreerd als donor op Facebook.

Deze functie gebruiken:

 1. Zorg ervoor dat je organisatie een Facebook-pagina heeft en dat je beheerder bent van de pagina.
 2. Dien een interesseformulier in om het registratieproces voor je organisatie te starten. Er wordt contact met je opgenomen door een Facebook-vertegenwoordiger.
 3. Stel je evenement ten minste twee weken van tevoren in vanaf je geverifieerde Facebook-pagina.
  • Het evenement moet worden gehouden op een locatie waar medisch personeel aanwezig is (bijvoorbeeld een ziekenhuis of bloedbank).
  • Voeg een foto of beschrijving toe
 4. Voor geregistreerde organisaties: Facebook promoot je evenement via meldingen aan donoren in de buurt.