Helse

Helse

Bidra til at folk får den hjelpen de trenger.

Helsefunksjonene våre hjelper blodbanker med å rekruttere og holde på blodgivere, bidra til å identifisere helsekriser og tilby ressurser og varsle tilbydere, slik at folk får den hjelpen de trenger.

Blodgivning

 • Slik bruker du blodgivning på Facebook

  Blodbanker som samarbeider med Facebook kan bruke en rekke funksjoner som gjør det enklere å rekruttere og holde på blodgivere. De kan varsle blodgivere i nærheten når det er mangel på blodtyper, spre budskapet om blodgivningskampanjer og -dugnader og øke bevisstheten rundt viktigheten av å gi blod.

 • Be om spesifikke blodtyper

  For å gjøre det enklere for blodbanker å opprettholde stabile blodforsyninger, kan samarbeidende blodbanker opprette forespørsler om spesifikke blodtyper og -plater på Facebook. Disse forespørslene går direkte til folk i nærheten som har registrert seg som blodgivere på Facebook.

 • Offentliggjøre blodgivningsarrangementer

  Blodbanker kan også opprette spesielle arrangementer for blodgivningskampanjer og -dugnader som varsler blodgivere i nærheten.

Forebygging av selvmord

 • Rapportering og ressurser

  Vi har team som arbeider døgnet rundt over hele verden, som går gjennom rapporter som leveres inn, og som prioriterer de mest alvorlige rapportene, for eksempel selvmord. Vi kan tilby folk som har uttrykt tanker om selvmord og selvskading, en rekke alternativer for støtte.

 • AI hjelper med forebygging av selvmord

  I fjor begynte vi å bruke maskinlæring for å sørge for at folk i nød for hjelpen de trenger i tide. Dette verktøyet bruker signaler til å identifisere innlegg som kan antyde at en person er i faresonen, for eksempel uttrykk i innlegg og bekymrede kommentarer fra venner og familie.