Gezondheid

Gezondheid

Mensen helpen de benodigde hulp te krijgen.

Onze gezondheidsfuncties helpen bloedbanken donoren te werven en behouden, gezondheidsnoodgevallen te identificeren, hulpbronnen te bieden en instanties te waarschuwen zodat mensen de benodigde hulp kunnen krijgen.

Bloeddonaties

  • Bloeddonaties gebruiken op Facebook

    Facebook maakt het makkelijker voor bloedbanken om bloeddonoren te werven en behouden. Bloedbanken kunnen donoren in de buurt laten weten wanneer er een tekort aan bloed is en de bekendheid van het belang van bloeddonatie stimuleren.

Zelfmoordpreventie

  • Rapportage en hulpbronnen

    We hebben teams die zeven dagen per week wereldwijd werken om inkomende rapporteren te beoordelen en de ernstigste rapporten, zoals over zelfmoord, prioriteit te geven. We kunnen mensen die uitdrukking hebben gegeven aan suïcidale gedachten en gedachten over zelfbeschadiging een aantal opties voor steun bieden.

  • AI helpt bij zelfmoordpreventie

    Vorig jaar zijn we begonnen met het gebruik van machinaal leren zodat we onze mogelijkheid kunnen uitbreiden om mensen in nood op tijd te helpen. Dit hulpmiddel gebruikt signalen om berichten te identificeren waarin de suggestie wordt gewekt dat iemand risico loopt, zoals zinnen in berichten en bezorgde opmerkingen van vrienden en familie.