Gezondheid

Gezondheid

Mensen helpen de benodigde hulp te krijgen.

Onze gezondheidsfuncties helpen bloedbanken donoren te werven en behouden, gezondheidsnoodgevallen te identificeren, hulpbronnen te bieden en instanties te waarschuwen zodat mensen de benodigde hulp kunnen krijgen.

Bloeddonaties

 • Bloeddonaties gebruiken op Facebook

  Bloedbanken die samenwerken met Facebook, kunnen gebruikmaken van een scala aan functies waarmee het eenvoudiger wordt bloeddonoren te werven en behouden. Ze kunnen bloeddonoren in de buurt een melding sturen wanneer er een tekort is aan bloedgroepen, bloeddonatie-evenementen en bloedkampen onder de aandacht brengen en bewustwording creëren voor het belang van bloeddonaties.

 • Specifieke bloedgroepen aanvragen

  Met Facebook samenwerkende bloedbanken kunnen op Facebook verzoeken plaatsen voor specifieke bloedgroepen en bloedplaatjes, zodat het eenvoudiger voor ze wordt om met een stabiele voorraad bloed te werken. Deze verzoeken worden rechtstreeks gedaan aan mensen in de buurt die zich hebben geregistreerd voor bloeddonatie op Facebook.

 • Evenementen voor bloeddonaties publiceren

  Bloedbanken kunnen ook speciale bloeddonatie-evenementen en bloedkampen maken waarvoor bloeddonoren in de buurt een melding krijgen.

Zelfmoordpreventie

 • Rapportage en hulpbronnen

  We hebben teams die zeven dagen per week wereldwijd werken om inkomende rapporteren te beoordelen en de ernstigste rapporten, zoals over zelfmoord, prioriteit te geven. We kunnen mensen die uitdrukking hebben gegeven aan suïcidale gedachten en gedachten over zelfbeschadiging een aantal opties voor steun bieden.

 • AI helpt bij zelfmoordpreventie

  Vorig jaar zijn we begonnen met het gebruik van machinaal leren zodat we onze mogelijkheid kunnen uitbreiden om mensen in nood op tijd te helpen. Dit hulpmiddel gebruikt signalen om berichten te identificeren waarin de suggestie wordt gewekt dat iemand risico loopt, zoals zinnen in berichten en bezorgde opmerkingen van vrienden en familie.