Hälsa

Hälsa

Hjälpa personer att få den hjälp de behöver.

Våra hälsofunktioner hjälper blodbanker att hitta och behålla givare, hjälper till att identifiera akuta situationer som rör hälsa och tillhandahåller resurser och informerar blodgivare så att människor kan få den hjälp de behöver.

Blodgivning

  • Använda blodgivning på Facebook

    Facebook gör det lättare för blodbanker att rekrytera och behålla blodgivare. Blodbanker kan skicka aviseringar till blodgivare i närheten när en blodbrist uppstår och öka medvetenheten om hur viktigt det är att ge blod.

Förebyggande av självmord

  • Rapportering och resurser

    Vi har team som jobbar världen över 24/7 och som granskar anmälningar som kommer in. De prioriterar de allvarligaste anmälningarna, exempelvis om självmord. Vi kan erbjuda personer som har uttryckt självmordstankar och självskadetankar ett antal stödalternativ.

  • AI bidrar till förebyggande av självmord

    Förra året började vi använda maskininlärning för att bredda vår möjlighet till hjälp i tid för dem som behöver det. Det här verktyget använder dessa signaler för att identifiera inlägg som kan tyda på att någon är i riskzonen, exempelvis fraser i inlägg och oroliga kommentarer från vänner och familj.