Hälsa

Hälsa

Hjälpa personer att få den hjälp de behöver.

Våra hälsofunktioner hjälper blodbanker att hitta och behålla givare, hjälper till att identifiera akuta situationer som rör hälsa och tillhandahåller resurser och informerar blodgivare så att människor kan få den hjälp de behöver.

Blodgivning

 • Använda blodgivning på Facebook

  Blodbanker som samarbetar med Facebook kan använda olika funktioner som gör det enklare att hitta och behålla blodgivare. De kan meddela blodgivare i närheten när det finns brist på vissa blodgrupper, sprida information om kampanjer för blodgivning och öka medvetenheten om hur viktigt det är att ge blod.

 • Begär specifika blodgrupper

  För att göra det enklare för blodbanker att upprätthålla en stabil tillgång till blod kan blodbankspartners skapa förfrågningar om specifika blodtyper och plasma på Facebook. Dessa förfrågningar skickas direkt till personer i närheten som har registrerat sig som blodgivare på Facebook.

 • Publicera blodgivningstillfällen

  Blodbanker kan också skapa speciella tillfällen för blodgivningskampanjer som blodgivare i närheten blir informerade om.

Förebyggande av självmord

 • Rapportering och resurser

  Vi har team som jobbar världen över 24/7 och som granskar anmälningar som kommer in. De prioriterar de allvarligaste anmälningarna, exempelvis om självmord. Vi kan erbjuda personer som har uttryckt självmordstankar och självskadetankar ett antal stödalternativ.

 • AI bidrar till förebyggande av självmord

  Förra året började vi använda maskininlärning för att bredda vår möjlighet till hjälp i tid för dem som behöver det. Det här verktyget använder dessa signaler för att identifiera inlägg som kan tyda på att någon är i riskzonen, exempelvis fraser i inlägg och oroliga kommentarer från vänner och familj.