Få kontakt med publikummet ditt

Få kontakt med publikummet ditt

Få kontakt med støttespillere på Facebook-siden din for å skape nærere forhold.

Autentiske forbindelser står sentralt når du skal bygge et sterkt fellesskap. Bruk siden din til å samhandle med støttespillerne dine og få dem til å føle seg kjent og verdsatt av organisasjonen.

 1. Publiser regelmessig ved å bruke innleggsplanleggeren i publiseringsverktøyene.
 2. Bruk innleggsmålretting, grupper eller egendefinerte publikum til å få kontakt med spesifikke personer.

Facebook er en toveis kommunikasjonskanal mellom deg og støttespillerne dine. Du kan bruke innlegg, Messenger, grupper, tagger, kommentarer og arrangementer for å generere dialog med støttespillere og knytte dem dypere til organisasjonen din. Noen ideer for å invitere til samtale:

 • Inviter til samtaler og svar støttespillerne ved å kommentere innlegg og aktivere meldinger for siden din.
 • Publiser i en tone som oppmuntrer støttespillere til å komme med tilbakemeldinger ved å kommentere.
 • Del personlige historier fra de ansatte, støttespillere og mottakere som kan inspirere folk til å dele sin egen historie.
 • Opprett innlegg som gir folk som liker siden din, en grunn til å referere til dem i samtaler på nettet med venner ved å være overraskende, tankevekkende eller relevant med hensyn til en pågående hendelse.
 • Hvis du publiserer noe om en vanskelig sak, må du anerkjenne sensitiviteten og spørre støttespillerne hvordan de ville ha snakket om den.

Folk setter pris på å bli hørt. Når du svarer raskt på innlegg og kommentarer, vil du merke at støttespillerne også gir bedre respons. Bruk fanene Meldinger og Varsler i verktøyene for sideadministrasjon for å få rask tilgang til og følge opp alle personene som samhandler med siden din. Her er noen anbefalte fremgangsmåter:

 • Overvåk sideaktiviteten din regelmessig for kommentarer og spørsmål som krever oppmerksomhet.
 • Svar på innleggskommentarer raskt og på en positiv måte.
 • Lik og kommenter innlegg på andre sider med publikum som ligner på ditt.
 • Nå ut til de mest aktive personene på siden din via Messenger, e-post eller telefon for å takke dem og finne ut mer om interessen deres i organisasjonen din.
Hvem vil du nå ut til?

Se på målene du har satt for organisasjonen din, og tenk på hvordan folk kan hjelpe deg med å nå dem. Hvordan oppfyller programmene dine et behov eller løser et problem som en potensiell støttespiller bryr seg om? Tenk bredt på hvem som kan være interessert, og hvem som kan dra nytte av å være involvert med organisasjonen din. Det å anslå verdien du gir til et fellesskap, er det første trinnet i å identifisere det ideelle målpublikummet. Når du velger målpublikum, må du vurdere demografi og interessekarakteristikker:

 • Demografi: Dette kan omfatte alder, kjønn, sted, etnisk bakgrunn, sivil status, inntekt og mer.
 • Interesse: Dette identifiserer mer om hobbyer, atferd, forbindelser, livsstil og mer til potensielle støttespillere.

Bruk innleggsmålretting, grupper eller egendefinerte publikum til å få kontakt med spesifikke personer.

TIPS: For hjelp til å velge karakteristikker som skal målrettes med innleggene dine (både for betalte og ubetalte innlegg), anbefaler vi bruk av verktøyet Publikumsinnsikt for å velge karakteristikkene du vil målrette mot, og se hvor mange personer som passer til disse kriteriene. Dette kan vise deg om du bør innsnevre eller utvide publikumskriteriene, i tillegg til å finne innleggene på siden med flest likerklikk og den typiske aktiviteten til et potensielt målpublikum. Vær oppmerksom på at verktøyet Publikumsinnsikt bare er tilgjengelig på datamaskiner.

Etter hvert som publiseringsstrategien din utvikler seg, kan du bruke en kalender til å planlegge innlegg og holde deg organisert. En redaksjonskalender kan hjelpe deg hvis du har flere personer som administrerer innleggene dine. Den kan også holde oversikt over relevante spesielle arrangementer og helligdager, slik at du kan publisere innhold til rett tid. En publiseringskalender kan også hjelpe deg med å holde oversikt over personer med forskjellige engasjementsnivåer i organisasjonen din, fra personer du ønsker å få kontakt med for første gang, til lojale støttespillere som gjentatte ganger utfører handlinger. Du ønsker kanskje å balansere innleggene dine for å støtte publikum på tvers av «engasjementstrakten for støttespillere».

Balanser innholdet ditt. Størrelsen på hvert nivå i trakten gjenspeiler antallet personer i publikum som sannsynligvis er på dette nivået, som kan oversettes til andelen innlegg du ønsker å dedikere til hvert støttespillernivå.

Baser innleggsplanleggingen på målsettinger. Målsettingene du skisserte i kampanjestrategien, viser også hvor mye tid du fokuserer på hvert støttespillernivå. Hvis hovedmålet ditt for å bruke Facebook er å få folk dypere involvert i organisasjonen din, kan du velge å tildele mer tid til innlegg rettet mot personer på de interesserte og engasjerte nivåene.