Skapa en strategi på Facebook

Skapa en strategi på Facebook

Skapa en effektiv Facebook-strategi för ett så bra resultat som möjligt online.

En strategi för en Facebook-sida är en uppsättning aktiviteter som du ordnar för att nå ett visst mål. Den kan vara kort och specifik eller långsiktig med en rad kampanjer och målsättningar.

Delar i en strategi
 • Mission: Den övergripande effekt din ideella organisation försöker nå.
 • Målsättning: Det du vill nå via din sida till stöd för ditt mål.
 • Målgrupp: De typer av personer du vill nå med kampanjen.
 • Innehåll: De händelser och det visuella material du ska använda för att engagera.
 • Mått: Måtten du spårar för att avgöra om kampanjen är framgångsrik.
Vision

Det är bra om du redan har en plan för hur programaktiviteterna ska knyta an till din målbild. I annat fall bör du skapa en grundläggande plan som visar hur organisationen gör skillnad. En plan för din Facebook-strategi hjälper dig att:

 • Se till att Facebook-aktiviteten bidrar till det resultat du vill uppnå
 • Tydligt förmedla till personer vad du behöver av dem och varför
 • Skapa engagerande Calls to Action
Mål

Din kampanj ska relatera till ditt övergripande mål. Vad måste göras för att stötta eller främja målet? Hur kan en kampanj på Facebook hjälpa dig nå programmets målsättningar? Börja med en lista över idéer som hjälper dig välja ett eller flera kampanjmål som passar bäst för Facebook.

TIPS: Försök att skapa smala mål som är mätbara. Om ditt mål exempelvis är att minska antalet barn som lider av undernäring försöker du bryta ned målet i mindre mål som: utbilda fler föräldrar om sund näring, få med fler på e-postlistan för information eller samla in namnunderskrifter till stöd för ny lagstiftning.

Vem vill du nå?

Titta på målen du har angett för din organisation och fundera på hur personer kan hjälpa dig nå dem. Hur uppfyller dina program ett behov eller löser ett problem som är viktigt för en potentiell supporter? Tänk brett på vilka som kan vara intresserade av och få fördelar genom att vara involverade med din organisation. Att komma på värdet du ger till en community är det första steget för att identifiera din ideala målgrupp. När du väljer din målgrupp bör du överväga egenskaper som baseras på demografi och intressen:

 • Demografi: Det här kan omfatta ålder, kön, plats, etnisk bakgrund, civilstånd, inkomst och mycket annat.
 • Intresse: Detta identifierar mer om potentiella supportrars hobbyer, beteenden, kontakter, livsstilar och mycket annat.

TIPS: För att hjälpa dig välja egenskaperna som du ska använda för att rikta dina inlägg (för både betalda och obetalda inlägg) rekommenderar vi att du använder verktyget för målgruppsstatistik för att välja vilka egenskaper du vill rikta dig till och se hur många personer som uppfyller dessa kriterier. Det här kan visa dig om du ska använda smalare eller bredare målgruppskriterier, samt identifiera de vanligaste gilla-markeringarna för sidor och typiska aktiviteter för en potentiell målgrupp. Tänk på att verktyget för målgruppsstatistik för närvarande endast är tillgängligt på datorer.

Vilka inlägg kommer du att skapa till stöd för den här kampanjen?

När du har satt upp dina mål är nästa steg att skapa en rad inlägg som speglar dem. Presentera ditt budskap på ett sätt som målgruppen tycker är engagerande och vill interagera med.

 • Beskriv innehållstyper och teman som du vill skapa
 • Skapa en innehållskalender och använd funktionen för att schemalägga inlägg

Vilka mått ska du spåra för att avgöra om kampanjen är framgångsrik?

Om en kampanj är framgångsrik avgörs av hur väl den uppnår sina angivna mål. Resultaten du mäter ska vara kopplade till dina kampanjmål. Det är viktigt att tänka igenom vilka mått som ska användas och hur du ska spåra dem. Exempel:

 • Räckvidd: Hur många användare som ser dina inlägg
 • Interaktion: Hur många som gillar, kommenterar, delar eller visar dina inlägg och videor
 • Konvertering: Hur många som agerar, exempelvis delar, registrerar sig, besöker din webb, deltar i ett evenemang eller skänker en gåva

Fler resurser för ideella organisationer inför gåvotiderna.