Sosial innvirkning

Sosial innvirkning

I tillegg til Social Good-arbeidet vårt har vi flere ulike initiativer som også hjelper folk med å samarbeide på meningsfulle måter for å hjelpe nærområdene sine.

Varsler om barnebortføring

Facebook samarbeider med Det nasjonale senteret for savnede og misbrukte barn om å distribuere varsler om barnebortføring (såkalte AMBER Alerts) i Facebook-fellesskapet. Hvis du er i målområdet for et varsel om barnebortføring, vil du kanskje se et varsel øverst i nyhetsoppdateringen. Disse varslene inkluderer et bilde av barnet, eventuell tilgjengelig informasjon om hendelsen og en indikasjon om at det pågår et aktivt søk. Du kan dele varselet med Facebook-venner for å bidra til å spre budskapet.

Tilgjengelighet

Facebook har som mål å føre verden tettere sammen – og det inkluderer alle. Målet vårt er å gjøre det mulig for alle, uansett forutsetninger, å få tilgang til informasjonen og nettverksbyggingen på Facebook. Vi investerer i videoteksting og AI, og vi deler arbeidet vårt offentlig for å gi andre muligheten til å lære av det og utvikle tilgjengelighetsopplæringen innen høyere utdanning.

Bærekraft

I Facebook mener vi bærekraft handler om å minimere konsekvensene av energi, utslipp og vannforbruk, beskytte arbeidere og miljøet i distribusjonskjeden vår og samarbeide med andre rundt oss for å utvikle og dele løsninger for en mer bærekraftig verden utover vår virksomhet. Vi engasjerer oss for å bekjempe klimaendringene og har satt oss et forskningsbasert mål om å redusere utslippene våre med 75 %.

Samfunnsengasjement

Som en del av innsatsen vår for å legge til rette for samfunnsengasjerte fellesskap på Facebook har vi utviklet verktøy for å hjelpe folk med å få informasjon om de ulike kandidatene og når og hvor de kan avlegge sin stemme, i forkant av valgdagen. Brukere kan samhandle med sine folkevalgte og få meningene sine hørt om sakene som er viktige for dem.

Med Facebooks samfunnsinitiativ kan brukere opprette underskriftskampanjer, tagge relevante representanter eller organisasjoner og får vennene sine til å støtte sakene sine. Støttespillere for underskriftskampanjer kan diskutere temaet med andre støttespillere på siden, og de kan opprette arrangementer og innsamlingsaksjoner.