Social påverkan

Social påverkan

Utöver vårt Social Good-arbete har vi ett antal initiativ som hjälper människor att samlas på meningsfulla sätt för att stötta sina samhällen.

AMBER Alerts

Facebook samarbetar med National Center for Missing and Exploited Children för att visa AMBER Alerts för Facebook-communityn. Om du befinner dig i sökområdet för en AMBER Alert kan du se en avisering nästan högst upp i nyhetsflödet. De här aviseringarna innehåller ett foto av barnen, tillgänglig information om incidenten och en indikering på att en aktiv sökning pågår. Du kan dela aviseringen med dina vänner på Facebook för att sprida budskapet.

Tillgänglighet

Facebooks mål är att föra världen närmare samman – och det betyder alla. Vårt mål är att göra det möjligt för alla, oavsett förmåga, att få tillgång till information och kontakter som finns på Facebook. Vi använder videotextning och AI och delar vårt arbete offentligt så att andra kan lära av det och främja tillgänglighetsutbildning inom högre utbildning.

Hållbarhet

På Facebook tror vi att hållbarhet handlar om att minimera effekten av vår energiförbrukning, våra utsläpp och vår vattenanvändning, skydda arbetstagare och miljön i vår leveranskedja och samarbeta med andra runt omkring oss för att utveckla och dela lösningar för en mer hållbar värld utanför vår verksamhet. Vi är engagerade i att bekämpa klimatförändringar och har satt ett vetenskapligt baserat mål på att minska våra utsläpp med 75 %

Politisk interaktion

Som en del av vår strävan att främja samhällsengagerade grupper på Facebook har vi utvecklat verktyg för att hjälpa människor att ta reda på mer olika kandidater och få information om när och var man kan rösta inför valdagen. Användarna kan interagera med sina folkvalda och göra sina röster hörda om de frågor de bryr sig om.

Med Facebook Community Actions kan användare skapa en petition, tagga relevanta folkvalda eller organisationer och få sina vänner att stödja sin fråga. Supportrar av en given petition kan diskutera ämnet med andra supportrar på sidan och kan även skapa evenemang och insamlingar