Suksesshistorie Aarohi Blood Bank

Aarohi Blood Bank bruker Facebook til å få flere til å gi blod og øke oppmerksomheten rundt barn med talassemi

«Gjennom Facebook-funksjonen Blodgivning får vi frem helten i alle. Vår visjon er å gjøre avstanden mellom givere og pasienter mindre ved å øke oppmerksomheten, oppmuntre til frivillig blodgivning og gi blod til mennesker som ikke har råd til det, helt gratis.»
~ Dr. Aditi Kishore, sekretær, Aarohi Blood Bank

Mål

Målet til Aarohi Blood Bank er å ha tilstrekkelig kvalitetssikret blod tilgjengelig til en rimelig pris, og å gi gratis kvalitetssikret blod til dem som ikke har råd til det, særlig til barn som er diagnostisert med talassemi og barn med leukemi innlagt på statlige sykehus.

Suksesshistorie

Talassemi er en genetisk blodsykdom som kjennetegnes av mindre hemoglobin og færre røde blodceller i kroppen enn normalt. Pasienter må ofte ha regelmessige blodoverføringer for å erstatte hemoglobinet. India er verdens talassemihovedstad med 40 millioner bærere og mer enn 100 000 pasienter med talassemi major som trenger blodoverføring hver måned. Rundt 80 til 90 % av de 10 000 babyene som hvert år fødes med sykdommen, dør fordi de ikke blir diagnostisert eller ikke får nødvendig behandling.

Ettersom Aarohi Blood Bank behandler talassemi-pasienter, er avhengigheten av frivillig blodgivning større enn for de fleste andre blodbanker fordi pasientene har behov for regelmessige blodoverføringer.

Etter at blodbanken tok i bruk Facebook-funksjonen Blodgivning, har den blitt én av hovedmetodene for å promotere blodgivning på frivillig basis for Aarohi Blood Bank. Funksjonen gjør det mulig for Aarohi Blood Bank å nå tusenvis av personer som har vist interesse for å gi blod, og dermed fremskynde målet om å gjøre blodgivning 100 % frivillig.

Effekt

Funksjonen har effektivisert Aarohis kontakt med frivillige blodgivere og reduserte avhengigheten av dugnader og blodgivning fra familie og venner av barna de behandler. Det har også vært en raskere og mer praktisk måte å nå ut til en yngre og mer kvalifisert giverpopulasjon på.

«Facebook-funksjonen Blodgivning har ført til at flere kommer til Aarohi Blood Bank. Ved å kontakte folk som bruker sosiale medier, kan vi fortelle fellesskapet hvilke behov vi har, og vi får tilgang til givere vi ikke har kunnet nå på andre måter.»
~ Dr. Dhiraj Kaveri, giverveileder og motivator, Aarohi Blood Bank

343

totalt antall givere uten avtale

48

givere uten avtale fra Facebook

14 %

Gi livet verdighet

Med Facebook-funksjonen Blodgivning har Aarohi Blood Bank økt oppmerksomheten rundt den genetiske blodsykdommen talassemi samtidig som de gir barn gratis blod for regelmessige blodoverføringer. På siden sin publiserer de daglig forespørsler om spesifikke blodtyper.

Aarohi Blood Bank opplever en positiv effekt med Facebooks blodgivningsfunksjon, som fører dem nærmere målet de har om 100 % blodgivning på frivillig basis.

Bidra til at flere blodgivere registrerer seg på Facebook

Du kan hjelpe ved å registrere deg som blodgiver på Facebook på facebook.com/donateblood. Når du har registrert deg, blir du varslet på Facebook når det er blodgiverdugnader eller personer i nød i nærheten.