Succesverhaal Aarohi Blood Bank

Aarohi Blood Bank gebruikt Facebook om aantal bloeddonaties en de bekendheid voor kinderen met thalassemie te vergroten

“Door middel van de Facebook-functie voor bloeddonatie kan iedereen een held worden. Het is onze visie om een brug te slaan tussen donoren en patiënten door de bekendheid te vergroten, vrijwillige donatie te stimuleren en gratis bloed te verstrekken aan mensen die het niet kunnen betalen.”
~ Dr. Aditi Kishore, Secretaris, Aarohi Blood Bank

Missie

Het is de missie van Aarohi Blood Bank om veilig bloed beschikbaar te stellen tegen een betaalbare prijs en om gratis en veilig bloed te verstrekken aan mensen die het niet kunnen betalen. Vooral aan kinderen met de diagnose thalassemie en kinderen met leukemie die zijn opgenomen in openbare ziekenhuizen.

Succesverhaal

Thalassemie is een genetische bloedziekte waarbij er minder hemoglobine en minder rode bloedcellen in het lichaam voorkomen dan normaal. Patiënten hebben regelmatig bloedtransfusies nodig om hemoglobine te vervangen. Met 40 miljoen dragers van thalassemie en meer dan 100.000 patiënten die elke maand een grote bloedtransfusie nodig hebben, is India wereldwijd de grootste vertegenwoordiger van thalassemie. Van de 10.000 baby’s die elk jaar met de ziekte worden geboren, overlijdt 80 tot 90% doordat ze niet worden gediagnosticeerd of vanwege een gebrek aan de juiste behandeling.

Omdat Aarohi Blood Bank zich inzet voor thalassemiepatiënten, is zijn afhankelijkheid van vrijwillige bloeddonaties groter dan die van de meeste andere bloedbanken, want patiënten hebben regelmatig bloedtransfusies nodig.

Sinds Aarohi Blood Bank de Facebook-functie voor bloeddonatie gebruikt, is deze functie een van de primaire manieren geworden voor de bloedbank om vrijwillige bloeddonatie te promoten. Met de functie kan Aarohi Blood Bank duizenden mensen bereiken die interesse hebben getoond in donatie, waardoor het doel om bloeddonatie 100% vrijwillig te maken, sneller kan worden behaald.

Impact

De functie heeft geleid tot efficiëntie in het bereik van vrijwillige bloeddonoren van Aarohi, door het verminderen van de afhankelijkheid van kampen en donaties van familie en vrienden van de kinderen die de bloedbank helpt. Het is ook een snellere en handigere manier voor Aahori om een jongere en meer in aanmerking komende donordoelgroep te bereiken.

“De Facebook-functie Bloeddonaties heeft geholpen om meer mensen binnen te halen voor Aarohi Blood Bank. Door mensen aan te spreken die sociale media gebruiken, kunnen we onze behoeften beter doorgeven aan de community en donoren bereiken die we anders niet konden bereiken.”
~ Dr. Dhiraj Kaveri, Donor Counsellor and Motivator, Aarohi Blood Bank

343

spontane donaties in totaal

48

spontane donaties gegenereerd door Facebook

14%

van de spontane donaties werd gegenereerd Facebook

Doelstelling

Het leven waardigheid geven

Met de Facebook-functie Bloeddonaties heeft Aarohi Blood Bank gezorgd voor meer bekendheid voor de genetische bloedziekte thalassemie. Ook blijft de bloedbank kinderen gratis bloed verstrekken voor reguliere transfusies. Aarohi Blood Bank plaatst ook dagelijks verzoeken voor specifieke bloedgroepen op zijn pagina.

Aarohi Blood Bank merkt dat de Facebook-functie Bloeddonaties een positieve impact heeft en de bloedbank dichter bij zijn doel brengt om bloeddonatie 100% vrijwillig te maken.

Help meer donoren te registreren op Facebook

Je kunt helpen door je te registreren als bloeddonor op Facebook via facebook.com/donateblood. Zodra je bent geregistreerd, ontvang je meldingen op Facebook als er bloedkampen of mensen in nood bij jou in de buurt zijn.