Framgångsberättelse Aarohi Blood Bank

Aarohi Blood Bank använder Facebook för att få mer blodgivning och öka medvetenheten för barn med talassemi

“Tack vare Facebooks funktion för blodgivning tar vi fram hjälten i alla. Vår vision är att överbrygga klyftan mellan givare och patienter genom att öka medvetenhet, uppmuntra till frivillig donation och tillhandahålla blod utan kostnad till personer som annars inte skulle ha råd med det.”
~ Dr. Aditi Kishore, Secretary, Aarohi Blood Bank

Vision

Aarohi Blood Bank har som vision att erbjuda säkert blod till ett överkomligt pris, och att fördela gratis och säkert blod till dem som annars inte har råd med det, särskilt till barn med diagnosen talassemi och barn med leukemi som läggs in på statliga sjukhus.

Framgångsberättelse

Talassemi är en genetisk blodsjukdom som kännetecknas av mindre hemoglobin och färre röda blodkroppar i kroppen än normalt. Patienter behöver ofta regelbundna blodtransfusioner för att ersätta hemoglobin. Indien är världens epicentrum för talassemi med 40 miljoner bärare och över 100 000 patienter med allvarlig talassemi som behöver blodtransfusioner varje månad. Cirka 80 till 90 % av de 10 000 barn som föds varje år med sjukdomen dör pga. att de inte får rätt diagnos eller brist på korrekt behandling.

Eftersom Aarohi Blood Bank riktar sig till patienter med talassemi så är deras beroende av frivillig blodgivning större än för de flesta andra blodbanker eftersom patienterna kräver regelbundna blodtransfusioner.

Sedan Aarohi Blood Bank började använda Facebooks funktion för blodgivning så har det blivit ett av de främsta sätten som blodbanken använder för att be om frivillig blodgivning. Funktionen gör det möjligt för Aarohi Blood Bank att nå tusentals människor som har uttryckt intresse för blodgivning och hjälper dem röra sig mot målet att all blodgivning ska vara 100 % frivillig.

Påverkan

Funktionen har lett till att göra Aarohis uppsökande av frivilliga blodgivare effektivare genom att minska deras beroende av läger och blodgivning från släktingar och vänner till barnen de hjälper. Det har även varit ett snabbare och mer bekvämt sätt för dem att nå en yngre och bättre lämpad grupp blodgivare.

“Facebooks funktion för blodgivning hjälpte Aarohi Blood Bank att få fler blodgivare. Genom att kontakta människor som använder sociala medier kan vi på ett bättre sätt kommunicera våra behov till vår community och blodgivare som vi inte skulle kunna nå annars.”
~ Dr. Dhiraj Kaveri, Donor Counsellor and Motivator, Aarohi Blood Bank

343

Totalt antal obokade blodgivare

48

Obokade blodgivare från Facebook

14 %

% obokade blodgivare från Facebook

Mål

Att leva med värdighet

Med Facebooks funktion för blodgivning har Aarohi Blood Bank ökat medvetenheten om den genetiska blodsjukdomen talassemi och fortsätter att ge barn gratis blod för regelbundna transfusioner. De publicerar dagligen förfrågningar på sin sida om specifika blodtyper.

Aarohi Blood Bank ser positiva effekter från Facebooks funktion för blodgivning och den hjälper dem närma sig sitt mål – 100 % frivillig blodgivning.

Hjälp oss registrera fler blodgivare på Facebook

Du kan hjälpa till genom att registrera dig som blodgivare på Facebook på facebook.com/donateblood. När du har registrerat dig aviseras på du Facebook när det finns evenemang kring blodgivning eller personer som behöver blod i närheten.