Framgångsberättelse AARP

AARP använder storytelling med carousel-annonser

AARP är en ideell och obunden organisation som hjälper personer att förverkliga sina mål och drömmar, stärker communities och tar strid för frågorna som är viktigast för familjer.

AARP använde carousel-annonser för storytelling i annonserna för att ge val för användare om vilket innehåll som de skulle interagera med.

Påverkan

Nådde latinamerikanska kvinnor genom carousel-annonser för att sprida information om omvårdnad.

  1. Använde carousel-annonsformatet för att berätta en historia. Skapade 10 avsnitt med 5 bilder vardera för att berätta historien om Ana, hennes familj och hennes granne och kärlek Andres. Avsnitten publicerades med Facebooks carousel-annonsenhet.
  2. Nådde 3,3 miljoner latinamerikanska, kvinnliga vårdgivare i åldern 35–60 år i USA på Facebook genom annonsplattformen, vilket utgjorde 70 % av målgruppen.
  3. Carousel-annonsenheterna skapade 317 224 klick till aarp.org/cuidar och 2 andra resurser som hjälpte dem i sin omvårdnadsprocess.
  4. CRC-sidorna fick totalt 162 669 sidvisningar och 117 909 unika visningar under carousel-annonskampanjen i formatet fotonovela.
Kampanjmål

Nå latinamerikanska vårdgivare som jobbar i sina familjer

Kampanjmålet var att informera latinamerikanska vårdgivare i åldern 35–60 av alla tillgängliga resurser på AARP-webbplatsen aarp.org/cuidar för att hjälpa dem ta bättre hand om sina äldre släktingar – och sig själva.

Metod
  1. Carousel-annonser: Använde bilder i carousel-annonser för att berätta en historia i formatet fotonovela.
  2. Sida: Samlade bilder för historien i ett album som publicerades på AARP En Espanols Facebook-sida.
Kampanjinnehåll

Det finns 10 avsnitt med 5 bilder var – totalt 50 stillbilder som skapar en fotonovela. Innehållet följer den traditionella stilen (dramatisk i överkant och överdriven) och det traditionella formatet (typsnitt, pratbubblor) för fotonovelas, för att göra materialet så kulturellt relevant som möjligt för målgruppen. De lanserades i carousel-annonser, men samlades även i ett album AARP En Espanols Facebook-sida, som du hittar här, så att anhängarna kunde se alla avsnitten på ett ställe när de hade premiär.

Kampanjlärdomar
  1. Nå personer då och där det är relevant: Syftet med det här innehållet var att fånga kvinnor när de hade garden nere medan de slappnade av framför datorn, ofta sent på kvällen, och bläddrade genom sina Facebook-flöden. Annonserna riktades utifrån detta.
  2. Använd mobiler: Om din målgrupp oftast använder mobiltelefoner för att bläddra bland innehåll använder du kort innehåll för att berätta en historia i annonsen.
  3. Kulturellt relevant storytelling: Skapa innehåll som ger respons hos din målgrupp, i en ton och ett format som de är vana att se. Väv in subtila kulturella nyanser i berättelsen som målgruppen kommer att uppskatta och hjälper dem vara engagerade.