Suksesshistorie Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen samlet inn NOK 305,582 for å gi håp til barn som kjemper mot kreft

«Den internasjonale barnekreftmåneden i september var en god anledning for Barnekreftforeningen å oppfordre til støtte fra følgerne og støttespillerne våre. Vi startet med et mål på NOK 50 000 og måtte heve målet to ganger pga. de gode resultatene.» Anja Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver

Mål

Barnekreftforeningen er en ideell organisasjon som jobber for å bekjempe barnekreft og hjelpe barn, ungdom og familier som er berørt av denne sykdommen. Målet er å gi håp til barn som kjemper mot kreft, slik at de aldri skal føle seg alene.

Suksesshistorie

Barnekreftforeningen opprettet en innsamlingsaksjon på en Facebook-side i anledning den internasjonale barnekreftmåneden i september. Organisasjonen fremmet sidens innsamlingsaksjonsinnlegg for å utvide rekkevidden sin til et større publikum. Barnekreftforeningen tredoblet sin årlige inntekt i år, og 20 % av den årlige inntekten kommer fra Facebook. Facebook gjør det mulig å nå ut til nye bidragsgivere som normalt sett ikke ville blitt nådd.

Oppsummering av løsningen

Kampanjen ble startet for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av å forske på barnekreft i forbindelse med den internasjonale barnekreftmåneden.

Effekt

«Vi klarte å overgå det opprinnelige målet vårt på NOK 50 000 og samlet inn over NOK 300,000, en seksdobling. Pengene ble gitt for å støtte viktige forskningsprosjekter i anledning den internasjonale barnekreftdagen i februar.» Anja Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver

NOK 305,582

gitt i bidrag

1400

bidragsgivere

NOK 220

i gjennomsnittlig bidragsstørrelse

Kampanjemål

Skape oppmerksomhet rundt og samle inn penger til Barnekreftforeningen

Dette var Barnekreftforeningens første kampanje via Facebook som organisasjon. Den overgikk forventningene med 500 %. Den ideelle organisasjonen ville ha forventet å måtte investere mer penger, opprette annonser og/eller inngå partnerskap for å oppnå denne typen eksponering og avkastning på investeringene som de fikk via innsamlingsaksjonen på siden deres. Den totale kostnaden for kampanjen var NOK 1000, og Barnekreftforeningen mottok over NOK 300 000, noe som utgjør en avkastning på investeringene på over 300 %.

Lærdom fra kampanjen

Innsamlingsaksjoner på Facebook har hatt en stor innvirkning på Barnekreftforeningen de siste tre årene. Over 20 % av Barnekreftforeningens årlige inntekt kommer fra Facebooks verktøy for innsamling av penger. Bare i år har organisasjonen allerede tredoblet sin årlige inntekt.

«Forskning har vært hovedfokuset for alt innholdet vårt i løpet av denne perioden. For å engasjere bidragsgivere opprettet vi en dialog, ga hyppige oppdateringer og opprettet motiverende innlegg om hvordan støttespillerne våre utgjør en forskjell ved å gi bidrag.»

Anja Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver

Lærdommer fra kampanjen
Gjør det oppnåelig

Sett først et mål som er lavere enn forventet, men øk dette raskt etter hvert som bidragene begynner å bli i nærheten av og overskrider det lave beløpet. Gjør målene konkrete og oppnåelige. Skap moment i begynnelsen av innsamlingsaksjonen.

Samhandle med støttespillere

Inkluder en ressurs for å samhandle med bidragsgivere for å oppmuntre dem til å dele innsamlingsaksjonen med venner og familie, takke dem for bidragene og spørre dem hva det neste målet bør være.

Velg riktig tidspunkt

Spar innlegg om innsamlingsaksjoner til spesifikke tidsperioder rundt viktige hendelser i markedet, slik at du ikke risikerer at publikum går lei, eller at du oversvømmer dem med forespørsler om bidrag hele tiden.