Framgångsberättelse Breakthrough

Breakthrough driver kulturell förändring för att få ett slut på sexuella övergrepp på campus

Breakthrough startade meningsfulla samtal på campus för att vidareutveckla diskussionen om att få ett slut på sexuella övergrepp på campus.

Framgångsberättelse

Breakthrough ser en värld där alla människor har rätt att leva med värdighet, jämlikhet och rättvisa. Vi kan skapa denna värld genom att göra våld och diskriminering mot kvinnor och flickor oacceptabla.

Lösning
Med hjälp av Facebook har man riktat sig till studenterna med anpassat innehåll för deras campus vilket har skapat förutsättningar för fortsatt arbete på plats mot sexuellt våld med både dedikerade aktivister och personer som är nya i den här frågan.
Påverkan

Breakthrough startade meningsfulla samtal på campus för att vidareutveckla diskussionen om att få ett slut på sexuella övergrepp på campus.

  1. Startat samtal med studenter via FB om normer och beteenden på campus. Ett genomsnitt på 100 till 500 kommentarer publicerades med fokus på frågorna. Flera artiklar skrevs i studenttidningar som svar på kampanjen.
  2. Skapade relationer med campusgrupper tack vare kampanjer i sociala medier riktade mot nästan tjugo universitet med målet att samarbeta för att stoppa sexuellt våld och våldtäktskultur.
  3. Mobiliserat fler studenter som efterlyser strukturell förändring och ansvar från campusadministrationen sida – i synnerhet för att förändra campuskultur och förändra policyer som ger upphov till pandemin.
Kampanjmål

Kampanjmålet är att störa och förändra kulturen med sexuellt våld på campus och öka säkerheten för alla studenter. Genom att rikta sig på studenter och personer som är kopplade till universitet i sociala medier, sprider Breakthrough medvetenhet om problemen med våld på campus. De anknöt i stor utsträckning till studentgrupper med målet att sporra till handling och förändring.

Metod
  1. Målgrupp: Inriktning på studenter på specifika universitet genom marknadsförda inlägg och annonser.
  2. Kommentarer: Respons på kommentarer och åsikter som lämnats av studenter som engagerade sig i konversationen om sexuellt våld på universitetscampus.
  3. Analytics: Spårade analyser för varje universitet och räckvidd i annonsverktyget för att se hur många procenten av studenterna som nåtts på varje campus.
  4. Offline-arbete: Följde upp Facebook-kampanjerna med kontakt med campusgrupper, universitetstidning och till universitetsansvariga med brev.
Kampanjinnehåll

Att omvandla kulturen och uppmuntra studenterna att vidta synliga åtgärder mot sexuellt våld. Breakthrough gjorde inlägg till studenter om att förebygga sexuellt våld på campus där sexuellt våld hade rapporterats. Facebook-inlägg och annonser uppmuntrade studenterna att svara på inläggen genom att dela åsikter och berättelser och signera petitioner.

Kampanjlärdomar
  1. Bygga relationer: Genom att svara på frågor och interagera med dem som kommenterar är det lätt att identifiera aktiva supportrar och bygga relationer med dem.
  2. Dela innehåll från andra allierade: Facebook är ett bra ställe att bygga partnerskap och dela information eller artiklar som målgruppen bör känna till. Genom att dela med andra organisationer eller grupper kan du nå en ny publik som redan är förberedd på ditt innehåll.
  3. Ställ frågor: Facebook kan vara oerhört användbart som en informell fokusgrupp. Be publiken om frågor och se hur du kan stödja det arbete de redan gör.