Suksesshistorie Direct Relief

Bekjemper influensautbrudd med Facebooks kriserespons

Mål

Direct Relief arbeider for å forbedre helsen og livene til folk som er påvirket av fattigdom eller nødsituasjoner, ved å mobilisere og levere essensielle medisinske ressurser som kreves for å yte pleie.

Suksesshistorie

«Etter orkanen Maria var lageret med influensavaksine tommere enn noensinne. Med Facebooks verktøy kunne vi raskt nå ut til en stor del av befolkningen for å engasjere støttespillere og skape økt oppmerksomhet. Facebooks rekkevidde var dominoeffekten som virkelig forsterket suksessen til innsatsen vår, langt utover våre egne fellesskapskanaler.» – Direct Relief

«En influensasesong som varer hele året, kombinert med skadene orkanen Maria gjorde på Puerto Ricos vaksinebeholdning, har gjort øyas befolkning ekstremt sårbare for influensa og andre sykdommer. Øyeblikkelig handling gjennom vaksinering er nødvendig for å beskytte folks liv og helse.»

– Lilliam Rodríguez, president og grunnlegger av VOCES Puerto Rico

Direct Relief samarbeidet med helsedepartementet i Puerto Rico, CDC-stiftelsen og VOCES Puerto Rico om å sette i gang med vaksinering over hele øya.

«Vi har funnet ut at den mest effektive måten å aktivere store publikum under en krise, er å bruke Social Good-verktøyene som Facebook har opprettet for å gjøre det enklere for ideelle organisasjoner og støttespillere å slå seg sammen og utgjøre en forskjell.»

– Direct Relief

Effekt

Direct Relief publiserte informasjon om tjenestene sine på Facebooks Kriserespons i forbindelse med Facebook-innlegg, direktesendt video og Messenger for å fortelle om hendelsen til folk over hele øya.

111 000

Ble nådd på Direct Reliefs Facebook-side og Hjelpesamfunn-siden for orkanen Maria

over 90 000

Ble nådd med Facebook Live-arrangementet på Direct Reliefs Facebook-side

13 984

Ble nådd på Direct Reliefs Facebook-side

Kampanjemål

Tilby gratis vaksine til alle innbyggere i Puerto Rico. «Felleskapet vårt setter pris på å vite nøyaktig hvor bidragene går i en krisesituasjon. Med Facebook går enhver innsamlet dollar direkte til saken.»

Tilnærming

Dra nytte av fremdrift fra påvirkere og offentlige personer

  • Teamet brukte innflytelsen til en påvirker på nettet med 30 millioner følgere og musikeren Chance the Rapper til å generere mer trafikk til Direct
  • Relief via Facebook Live, pluss arrangementer der det var mulig å gi et bidrag. Til sammen samlet arrangementene inn over USD 118 000 på Facebook i forbindelse med orkanen Maria.
  • Direct Relief opplevde en økning på 4170 % for totale bidrag på Facebook for Puerto Rico mellom de to dagene før påvirkeren sendte direkte og de to dagene etterpå.
Lærdommer fra kampanjen
  1. Publiser på Kriserespons på Facebook. For å nå ut til fellesskapet som er direkte berørt av en krise, på mest mulig effektiv måte kan du publisere informasjon om tilbudene og tjenestene dine på Facebooks krisesider.
  2. Viktig lærdom. Det å få en offentlig person eller en påvirker på nettet involvert i innsatsen din kan ha en stor innvirkning på resultatene.