Suksesshistorie Leger Uten Grenser / Médecins Sans Frontières

Leger Uten Grenser kombinerer Facebook-annonser og innsamlingsaksjoner fra sider for å generere USD 110 000 i bidrag på GivingTuesday

«Målet vårt med sosial markedsføring er ikke bare å samle inn penger, men å øke bevisstheten rundt de akutte behovene til folk over hele verden, som er fanget i konflikter og kriser, og å minne folk på at selv det minste bidrag, kan redde liv. GivingTuesday er en av de viktigste giverdagene i løpet av året, så vi ville forsikre oss om at organisasjonen vår var en del av samtalene til folk om bidrag til veldedighet på Facebook.»
Kyle Levine, direktør for digital markedsføring i Leger Uten Grenser

Oppdrag

Leger Uten Grenser / Médecins Sans Frontières (MSF) er en uavhengig, internasjonal medisinsk humanitær organisasjon, som yter nødhjelp og helsetjenester til sårbare personer og befolkninger rammet av væpnet konflikt, epidemier, naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer og eksklusjon fra helsetjenester i mer enn 70 land over hele verden.

Suksesshistorie

På jakt etter den mest effektive måten å nå støttespillere på på GivingTuesday 2019, testet MSF både betalte Facebook-annonser og en fremmet innsamlingsaksjon fra en side i løpet av den samme kampanjetidsrammen. Denne kombinasjonen resulterte i en mer enn dobling av organisasjonens bidrag på GivingTuesday sammenlignet med forrige år.

Strategi

Ved å følge anbefalte fremgangsmåter hentet fra Facebooks GivingTuesday-verktøysett, startet MSF kampanjen en uke før GivingTuesday for å skape forventninger og oppbygging. De kjørte både en betalt annonsekampanje på Facebook for å skape oppmerksomhet, og en kampanje med direktebidrag for å nå ytterligere støttespillere og å dele mer om arbeidet organisasjonen gjør rundt om i hele verden.

 • Varighet for betalte annonser: 24. november 2019 til 3. desember 2019
 • Varighet for innsamlingsaksjoner fra sider: 27. november 2019 til 3. desember 2019 (fremmet to ganger med USD 700 den 27. november og 3. desember)
Ved å inkludere en betalt annonsekampanje for å skape oppmerksomhet rundt GivingTuesday 2019, doblet organisasjonen rekkevidden, og det lot MSF dele oppdraget og budskapet sitt med et publikum de ellers kunne gått glipp av. MSF opplevde også suksess med å fremme innsamlingsaksjonen fra siden, da de firedoblet det opprinnelige målet på USD 10 000 i innsamlede bidrag til USD 40 000. En 7 % økning år for år.
Effekt
Betalte annonser
 • Annonseutgifter for GivingTuesday-kampanjer: USD 26 000
 • Bidragsverdi fra annonser: USD 72 000
 • Avkastning på annonseutgiftene: 2,8 ganger
 • Bidragsgivere: 60 % nye bidragsgivere, 40 % tilbakevendende bidragsgivere
Innsamlingsaksjoner fra sider
 • Totalt antall innsamlede dollar: USD 40 000 – en 7 % økning år for år
 • Tre organiske innlegg – to fremmet med et forbruk på USD 700
Kampanjens tilnærming
«Vi opplevde suksess med håpefullt og direkte språk, som appellerte til støttespillerne våre, og inspirerte dem til å gi et bidrag til oss når det var så mange andre fantastiske organisasjoner å velge mellom. Innsamlingsaksjonen fra siden fokuserte på de meste aktive følgerne våre på Facebook, for å gi dem en sjanse til å ha en innvirkning utover engasjement.»

Amanda White, ansvarlig for sosiale medier i Leger Uten Grenser

Lærdommer fra kampanjen
 • Sett i gang i forkant av GivingTuesday for å skape engasjement.
 • Bruk målretting og egendefinerte publikum.
 • Bruk stemningsfulle bilder.
 • Opprett kvalitetsinnhold.

Innholdet MSF delte på innsamlingsaksjonen fra siden og i Facebook-annonser fokuserte på kraften enkeltpersoner har til å skape en meningsfull forskjell i livene til hjelpetrengende personer.

Tonen i teksten fokuserte på direkte, støttespiller-fokusert språk for å engasjere og oppfordre støttespillerne til å handle nå.

Teksten i «Om»-delen og i oppdateringsinnlegg på innsamlingsaksjonen fra siden inneholdt konkrete eksempler på tjenestene som bidragene skal finansiere.

MSF oppdaterte støttespillerne regelmessig på hvordan det gikk med innsamlingsaksjonen.

MSF samhandlet direkte med støttespillere på innsamlingsaksjonen fra siden, der de publiserte takkemeldinger til hver enkelt støttespiller som ga bidrag, og delte informasjon om hvor bidragene ble sendt og hvilken type arbeid de direkte kom til å støtte.