Suksesshistorie Fortis Mulund

Fortis Hospital Mulund får flere til å gi blod på frivillig basis med Facebook-funksjonen Blodgivning

«Som privat blodbank knyttet til et sykehus er mesteparten av vår blodbeholdning gitt som erstatning for bruk. For å bidra til å nå National AIDS Control Organisation sitt mål om 100 % blodgivning på frivillig basis var vi takknemlige for å kunne ta i bruk Facebook-funksjonen Blodgivning. Den gir oss tilgang til givere vi ikke tidligere hadde.»
~ Dr. Lalit Dhantole, konsulent/leder for transfusjonsmedisin, Fortis Hospitals, Mulund, Mumbai

Mål

Som del av den største sykehusgruppen i India for offentlige helsetjenester, er målet til Fortis Mulunds blodbank å gi sine pasienter bedre helse og velvære ved å tilby kvalitetssikrede blodprodukter og -tjenester av høy kvalitet til dem som trenger det.

Viktig lærdom

«Ved å promotere blodbanken via Facebook-funksjonen Blodgivning har vi økt oppmerksomheten og antall personer som kommer innom og gir blod på frivillig basis, noe som hjelper Fortis Mulund med å oppnå målet om 100 % blodgivning på frivillig basis.»
~ Dr. Lalit Dhantole, konsulent/leder for transfusjonsmedisin, Fortis Hospitals, Mulund, Mumbai

Oppsummering av løsningen

Forespørsler om blodgivning er ofte forbundet med en følelse av at det haster og er alvorlig, særlig ved akuttilfeller. Facebook brukes hovedsakelig i forbindelse med hasteforespørsler om bestemte blodtyper.

«Selv nå som databasen vår er større, registrerer vi bredere rekkevidde og raskere respons på innleggene og forespørslene våre på Facebook. Blodgivning er basert på frivillig innsats, og vi ser at avvisning av giverblod som følge av sikkerhetsmessige årsaker, også går ned.»
~ Dr. Lalit Dhantole, konsulent/leder for transfusjonsmedisin, Fortis Hospitals, Mulund, Mumbai

Effekt

«Facebook-funksjonen Blodgivning er lett å bruke og publikumsrekkevidden er relativt høy. Fortis Mulund Blood Bank kan nå givere som tidligere har gitt uttrykk for at de er villige til å gi blod. 68 % av våre frivillige blodgivere uten avtale er et resultat av tiltakene våre på Facebook.»
~ Dr. Lalit Dhantole, konsulent/leder for transfusjonsmedisin, Fortis Hospitals, Mulund, Mumbai

177

totalt antall givere uten avtale

121

givere uten avtale fra Facebook

68 %

nye givere uten avtale

Private blodbanker har ofte vanskeligheter med å rekruttere frivillige blodgivere, og det er vanlig praksis å be pasientenes familie om å ta med blodgivere. Fortis Mulund trengte det rette verktøyet for å begynne å rekruttere frivillige blodgivere. Som første NABH-akkrediterte blodbank i India kan Fortis Mulund-blodbanken se effekten Facebook-funksjonen Blodgivning har.

Bidra til at flere blodgivere registrerer seg på Facebook

Du kan hjelpe ved å registrere deg som blodgiver på Facebook på facebook.com/donateblood. Når du har registrert deg, blir du varslet på Facebook når det er blodgiverdugnader eller personer i nød i nærheten.