Succesverhaal Fortis Mulund

Fortis Hospital Mulund vergroot het aantal vrijwillige donaties met de Facebook-functie Bloeddonaties

“Traditioneel gezien dient het merendeel van onze voorraad als vervanging, aangezien we een particuliere bloedbank zijn die in een ziekenhuis is gevestigd. We hebben de Facebook-functie Bloeddonaties gebruikt voor welkome hulp bij het bereiken van het doel van de National AIDS Control Organisation: 100% vrijwillige bloeddonatie. De functie stelt ons in staat donoren te bereiken die we eerst niet konden bereiken.”
~ Dr. Lalit Dhantole, Consultant/Hoofd Transfusiegeneeskunde, Fortis Hospitals, Mulund, Mumbai

Missie

Als onderdeel van de grootste groep ziekenhuizen in India voor de volksgezondheid heeft Fortis Mulund Blood Bank de missie om de gezondheid en het welzijn van haar patiënten te verbeteren door veilige, hoogwaardige bloedproducten en -services te leveren aan mensen in nood.

Samenvatting

“Door de bloedbank te promoten via de Facebook-functie Bloeddonaties, hebben we de bekendheid en het aantal mensen die vrijwillig binnenkomen en bloed doneren, vergroot. Dit helpt Fortis Mulund om onze doelstelling van 100% vrijwillige bloeddonatie te bereiken.”
~ Dr. Lalit Dhantole, Consultant/Hoofd Transfusiegeneeskunde, Fortis Hospitals, Mulund, Mumbai

Verklaring over de oplossing

Er is vaak sprake van urgentie bij verzoeken om bloeddonatie, met name bij noodgevallen. Facebook wordt voornamelijk gebruikt wanneer er voor noodgevallen voorraad nodig is van specifieke bloedgroepen.

“Zelfs nu onze database is gegroeid, zien we dat er een breder bereik is en dat er sneller wordt gereageerd op onze berichten en verzoeken op Facebook. Doneren is puur op vrijwillige basis en we zien de kans op opschorting van donorbloed vanwege veiligheidskwesties ook afnemen.”
~ Dr. Lalit Dhantole, Consultant/Hoofd Transfusiegeneeskunde, Fortis Hospitals, Mulund, Mumbai

Impact

“De Facebook-functie Bloeddonaties is eenvoudig te gebruiken en het doelgroepbereik is erg hoog. Fortis Mulund Blood Bank kan donoren bereiken die al eerder hebben aangegeven dat ze willen doneren. Onze inspanningen op Facebook hebben 68% van onze vrijwillige donoren opgeleverd.”
~ Dr. Lalit Dhantole, Consultant/Hoofd Transfusiegeneeskunde, Fortis Hospitals, Mulund, Mumbai

177

spontane donaties in totaal

121

spontane donaties gegenereerd door Facebook

68%

nieuwe donoren die voortkwamen uit spontane donaties

Doelstelling

Particuliere bloedbanken vinden het vaak moeilijker om vrijwillige bloeddonoren te werven en vaak wordt de familie van de patiënt gevraagd om donoren binnen te brengen. Fortis Mulund had de juiste wegen nodig om vrijwillige bloeddonoren te werven. Als de eerste NABH-geaccrediteerde bloedbank in India merkt Fortis Mulund Blood Bank de impact van de Facebook-functie Bloeddonaties.

Help meer donoren te registreren op Facebook

Je kunt helpen door je te registreren als bloeddonor op Facebook via facebook.com/donateblood. Zodra je bent geregistreerd, ontvang je meldingen op Facebook als er bloedkampen of mensen in nood bij jou in de buurt zijn.