Succesverhaal Hemoce

Hemoce werkt samen met Facebook om vrijwillige bloeddonaties te promoten

“Een van de voornaamste uitdagingen van bloedverzamelingscentra is om een stabiele bloedvoorraad te behouden. Hemoce begon de Facebook-functie voor bloeddonaties te gebruiken als een nieuw kanaal om te communiceren met donoren. Ons doel is om mensen te raken zodat ze kunnen handelen, en om loyale en regelmatige donoren te stimuleren, wat op zijn beurt het aantal bloeddonaties verhoogt.”
– Dr. Luciana Carlos, directeur, Hemoce

Missie

De missie van Hemoce is om uitmuntend en innovatief te handelen bij ondersteuning met bloed en transplantaties op het gebied van hematologie en hemotherapie en zo te voldoen aan de behoeften van de patiënten in de staat Ceará.

Samenvatting

Hemoce heeft zijn bereik van vrijwillige bloeddonoren gestroomlijnd met behulp van de Facebook-functie voor bloeddonatie. Hemoce kan snel donoren bereiken om zijn evenementen bekend te maken of de meldingen van het platform gebruiken om zijn bloedvoorraad aan te vullen wanneer dat nodig is. Hemoce is van mening dat de functie een nieuw communicatiekanaal met donoren heeft geopend en uiteindelijk de traditionele wervingsstrategieën, zoals e-mails en telefoongesprekken, zou kunnen vervangen.

Verklaring over de oplossing

De uitdaging van Hemoce is het behouden van een stabiele bloedvoorraad. Dit vereist meerdere arbeidsintensieve inspanningen in de vorm van onderwijs, marketing en uitbreiding van externe bloeddonatie.

De Facebook-functie voor bloeddonaties heeft dit proces op aanzienlijke wijze gestroomlijnd.

Wanneer er behoefte is aan bloed, versterken de teams voor donorwerving en communicatie van Hemoce de inspanningen op het gebied van telefoongesprekken en e-mails en plaatsen ze verzoeken om bloeddonaties op Facebook. Met deze extra mobilisatie en bewustzijnsverhoging is het voor Hemoce eenvoudiger geweest om een bevredigende bloedtoevoer te behouden.

Impact

“Het gebruik van sociale media voor bloeddonatie is een fundamentele pilaar voor de uitbreiding van de donorcommunity, die essentieel is voor ons werk. We hebben al bloeddonoren geïdentificeerd die voor de eerste keer hebben gedoneerd dankzij de Facebook-tool Bloeddonaties.”
– Dr. Luciana Carlos, directeur, Hemoce

De samenwerking van Hemoce met Facebook helpt het bedrijf de communicatie en relatie met donoren te versterken.

“Ik wilde altijd al bloed doneren, maar ik heb het nooit gedaan. Totdat ik op een dag op Facebook aan het bladeren was en er een bericht tevoorschijn kwam waarin me werd gevraagd of ik me wilde registreren als bloeddonor. Ik klikte gelijk op Ja. Sindsdien voel ik het als mijn plicht om naar Hemoce te gaan om te doneren. Ik realiseerde me dat de plek dicht in de buurt was en ik had tijd over, dus ik besloot op dat moment te doneren. Toen heb ik voor de eerste keer bloed gedoneerd. Vandaag kwam ik terug naar Hemoce om opnieuw bloed te doneren en ik hoop hier vaker terug te komen. Ik geloof dat die meldingen andere mensen ook kunnen motiveren, net zoals ze dat bij mij hebben gedaan.”

Ozamira da Costa, bloeddonor voor Hemoce

Doelstelling

Hemoce heeft voor het gebruik van de Facebook-functie voor bloeddonatie als doelstelling zijn bestaande wervingspogingen te stroomlijnen en de algemene relatie met zijn donoren te versterken. Het bedrijf heeft ontdekt dat het gebruik van de tool het aantal vrijwillige donaties heeft vergroot en dat dit heeft geholpen een stabiele bloedvoorraad te behouden.

Help meer donoren te registreren op Facebook

Je kunt helpen door je te registreren als bloeddonor op Facebook via facebook.com/donateblood.