Suksesshistorie LIVESTRONG

LIVESTRONG øker antallet innsamlingsaksjoner ved å koble til API-et for innsamlingsaksjon på Facebook

LIVESTRONG arbeider for å forbedre livet til folk som er berørt av kreft, . Organisasjonen knytter sammen folk som bekjemper kreft, med tjenestene og informasjonen de trenger, slik at de kan sette seg selv i førersetet. De kan samle inn penger gjennom idrettsarrangementer og bidragskampanjer for å fremme saken.

LIVESTRONG ønsket å finne ut om det å knytte kampanjer til Facebook kunne medføre at de samlet inn mer penger, unngå verdiløse innsamlingsaksjoner og nå ut til nye bidragsgivere. De kjørte en A/B-test, der enkelte støttespillere kunne knytte seg til Facebook, mens den andre gruppen ikke kunne dette. Resultatene av testen indikerer at det å knytte seg til Facebook forbedrer disse tre nøkkelmålingene.

«Vi ønsket å evaluere resultatene til LIVESTRONG-deltakere som knyttet innsamlingsaksjoner til Facebook, sammenlignet med deltakere som ikke fikk muligheten til å knytte innsamlingssiden til Facebook, og finne ut om innsamlingsaksjoner på Facebook hadde en betydelig innvirkning på innsamlingsaksjonen generelt.»

– Jill Ruiter, VP for utvikling og arrangementer

Suksesshistorie

LIVESTRONG fant ut at deltakere som knyttet innsamlingsaksjoner til Facebook, samlet inn USD 121 i gjennomsnitt, mens deltakere som ikke kunne knytte til innsamlingssiden sin, samlet inn USD 64 i gjennomsnitt, uten et minimumskrav for innsamlingsaksjonen. I tillegg klarte 79 % av deltakerne som knyttet innsamlingssiden sin til Facebook, å samle inn penger for LIVESTRONG, mens bare 27 % av deltakerne som ikke fikk muligheten til å knytte til innsamlingssiden sin, klarte å samle inn penger.

Oppsummering av løsningen

LIVESTRONG brukte Facebooks API for innsamlingsaksjon til å øke effektiviteten, rekkevidden og synligheten til kampanjene. LIVESTRONG kjørte en A/B-test for å se om innsamling av penger gjennom Facebook utgjorde en betydelig forskjell i det innsamlede beløpet for LIVESTRONG Challenge. LIVESTRONG Challenge er et sykkelarrangement i Austin, Texas, med lange tradisjoner, som samler inn penger til støtte for LIVESTRONGs kreftinstitutter. Siden 2015, og av spesifikke årsaker, har arrangementet ikke hatt et minimum innsamlingsbeløp per rytter. Fra 2015 til 2017 lå prosentandelen for innsamlingsaksjoner for arrangementet på rundt 26 %. I 2018 rapporterte LIVESTRONG at prosentandelen for innsamlingsaksjoner hadde økt til 37 %, delvis på grunn av Facebooks API for innsamlingsaksjon.

Effekt
«I A/B-testen fant vi ut at Facebook-innsamlingsaksjoner har en betydelig innvirkning på innsamlede midler og LIVESTRONGs mulighet til å nå ut til nye publikum.»

– Antonia Gavrilis, sjef for digitale løsninger og informasjonsteknologi

USD 79 892

Bidrag

+93 %

Nye bidragsgivere

USD 81

Gjennomsnittlig gavestørrelse

11 %

Endring i innsamlingsaksjoner uten resultater

Kampanjemål

Skape oppmerksomhet rundt om og samle inn mer penger til LIVESTRONG

LIVESTRONG tilbyr tjenester som endrer livet for folk som er påvirket av kreft, de skaper økt oppmerksomhet og øker potensialet for innsamlingsaksjonen ved å integrere Facebooks API for innsamlingsaksjon. Med Facebooks API for innsamlingsaksjon kan kampanjer på nettstedet speiles på Facebook, slik at folk kan samle inn penger i en Facebook-innsamlingsaksjon, samtidig som de holder informasjonen om bidragene synkronisert mellom de speilede kampanjene.

Tilnærming

Finne ut om innsamlingsaksjoner på Facebook er virkningsfullt. LIVESTRONG opplevde en økning i prosentandelen for nye eller frafalne bidragsgivere, for positive innsamlingsaksjoner og i det gjennomsnittlige gavebeløpet, noe som demonstrerer at innsamlingsaksjoner på Facebook utgjør en betydelig innvirkning.

Engasjere og nå ut til nye publikum. LIVESTRONG utnyttet effekten av Facebook-nettverket slik at deltakerne kunne nå ut til nye og bredere publikum.

Lærdommer fra kampanjen

Prøv det. LIVESTRONG opplevde generelt en økning i det innsamlede pengebeløpet, antallet gaver og antallet unike bidragsgivere hos deltakerne som brukte Facebook-plattformen.

Følg med på resultatene. LIVESTRONG opplevde statistisk signifikante resultater da de sammenlignet antallet gaver og antallet unike bidragsgivere fra deltakerne som brukte Facebook år for år.

Engasjer viktige støttespillere. Ved å engasjere seg med viktige støttespillere for å bruke nye verktøy og tillate støttespillere å opprette innsamlingsaksjoner kunne LIVESTRONG nå ut til nye publikum og fremme saken.

Få kontakt, og gi. «Jeg var fornøyd med at det var så enkelt å få kontakt og samle inn penger gjennom Facebook. Venner som jeg ikke engang spurte, gav bidrag, og jeg var overrasket over hvor raskt og enkelt jeg nådde målet mitt!»
– Mary Rastelli, LIVESTRONG Challenge-deltaker.

Anbefalte fremgangsmåter

Hjelp støttespillerne dine med å nå ut til personer som bryr seg

Alle støttespillere kan starte en innsamlingsaksjon og synkronisere den sømløst med en Facebook-innsamlingsaksjon, der de kan invitere venner direkte via nyhetsoppdateringen.

Enkel innsamling av
bidrag

I en innsamlingsaksjon er det mulig å invitere venner og familie til å bidra med bare noen få klikk, uten å måtte gå ut av Facebook.

Finn nye
støttespillere

Venner kan enkelt dele Facebook-innsamlingsaksjoner med hverandre, og dermed kan mange forskjellige personer støtte saken din. Ved å nå ut til flere personer kan du nå målet ditt raskere!