Suksesshistorie Pakistan's Ministry of Health

Pakistans helsedepartement fremmer frivillig blodgivning med Facebooks Blodgivning-funksjon

Pakistans regjerings program for trygg blodoverføring, Safe Blood Transfusion Programme

Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt mål for alle land i verden er å opprettholde blodforsyningene sine gjennom frivillige, ubetalte blodgivere. Pakistan står overfor kronisk mangel på blod, som en følge av et fragmentert økosystem hvor familie og venner har ansvaret for å finne trygt blod til sine kjære når de trenger det.

Som verdens sjette største land med en befolkning på 207 millioner har Pakistan 154 millioner brukere av mobiltelefon og 41 millioner aktive brukere på Facebook. I dagens samfunn hvor alle alltid er tilkoblet bruker folk ofte Facebook-nettverkene sine til å finne blodgivere, og tusenvis av innlegg relatert til blodgivning opprettes hver måned.

Pakistans regjering sitt program for trygg blodoverføring, National Health Services, Regulation and Coordination (NHSRC) Safe Blood Transfusion Programme (SBTP) samarbeidet med Facebook i 2018 for å støtte landet i innsatsen for å gå over til 100 % frivillig blodgivning og ta tak i misoppfatninger om blodgivningsprosessen. Siden da har mer enn 5 millioner* mennesker i Pakistan registrert seg som blodgivere.
*Data fra juni 2020

Mål

Safe Blood Transfusion Programme (SBTP) har som mål å etablere en landsdekkende, trygg og effektiv blodoverføringstjeneste gjennom å sentralisere all innsamling og behandling av blod samtidig som de sikrer at alle blodbanker overholder WHO sine standarder til kvalitet og sikkerhet. For å få til en endring i Pakistan bort fra at familier selv må skaffe blodgivere til sikker og 100 % frivillig blodgivning, bruker SBTP Facebooks Blodgivning-funksjon til å spre bevissthet og tilrettelegge for blodgivning.

Suksesshistorie

Safe Blood Transfusion Programme lanserte et pilotprosjekt med Facebooks Blodgivning-funksjon i fem sykehusblodbanker i store byer i Pakistan. I løpet av seks måneder implementerte hver blodbank i pilotprosjektet et blodgiverspørreskjema og sporet viktige målinger som registreringer, telefonsamtaler, besøk og blodgivning. Resultatene viste ikke bare hvor effektivt verktøyet er når det gjelder å øke frivillig blodgivning, men de ga også SBTP innsikt i hvordan de kunne nå ut til flest mulig blodgivere.

«Facebook har gitt Pakistan en effektiv blodgivningsfunksjon som bidrar til å få frem en viktig endring fra at familier selv må skaffe blodgivere til 100 % jevnlig, frivillig blodgivning.»

Dr. Hasan Abbas Zaheer, tidligere nasjonal koordinator i Safe Blood Transfusion Programme, Pakistans regjering

Effekt

SBTP klarte å øke frivillig blodgivning og bidra til en mer bærekraftig blodforsyningskjede ved å bruke Facebook til å øke bevisstheten og fortelle folk hvor og når de kunne gi blod. Facebook har derfor vist seg å være et veldig effektivt verktøy med enormt potensial for å målrette mot større publikum.

Så langt har 4,5 millioner personer i Pakistan registrert seg for å gi blod. Resultater fra et pilotprogram med 5 regionale blodbanker viste at 3 av 5 av disse blodbankene mottok mer enn 50 % av frivillig blodgivning direkte fra Facebook.

  • 3/5 av blodbankene fikk mer enn 50 % av de frivillige blodgiverne direkte gjennom Facebook.

En av disse blodbankene er Bahawalpur Regional Blood Centre (RBC) i Punjab-provinsen. Facebook fremmet organisasjonens organiske rekkevidde, slik at de fikk tilgang til og kunne engasjere et mye større publikum enn tidligere. Tilrettelegging for blodgivning gjennom Facebook viste seg også å være veldig effektivt når det gjaldt å rekruttere frivillige blodgivere, og metoden var mye raskere og mer kostnadsbesparende enn andre, tradisjonelle annonseringsmåter. Ved å bruke Facebooks Blodgivning-funksjon ble frivillig blodgivning doblet, og de får nå 58 % av den månedlige blodforsyningen sin direkte fra Facebook-blodgivere.

  • Bahawalpur RBC mottar 58 % av den månedlige blodforsyningen sin direkte fra Facebook-blodgivere.

Takket være suksessen til pilotprosjektet bruker nå sentre over hele landet Facebook-blodgivere. Samarbeidet mellom SBTP og Facebook har fremmet en nasjonal innsats for å promotere frivillig blodgivning, økt bevisstheten rundt blodsikkerhet og økt totalt engasjement i samfunnet. Som et resultat har SBTP endret sin nasjonale strategi for mobilisering av blodgivere til å inkludere sosiale medier som en effektiv måte å oppnå landets behov for blodgivning. SBTP ser nå at sosiale medier spiller en viktig rolle når det gjelder å få frem en viktig endring fra at familier selv må skaffe blodgivere til 100 % frivillig blodgivning.

«Da vi begynte å samarbeide med Facebook, ble vi veldig positivt overrasket over å se alt det gode vi kan gjøre for samfunnet gjennom denne plattformen.» Teammedlemmene våre har nå begynt å se på sosiale medier som et potensielt verktøy som kan brukes til å støtte helsesystemer og samfunnet.»

Zahid Qazi, leder for blodmobilisering, Bahawalpur Regional Blood Centre