Succesverhaal Pakistan's Ministry of Health

Het Pakistaanse ministerie van gezondheid promoot vrijwillige bloeddonaties met de Facebook-functie Bloeddonaties

Safe Blood Transfusion Programme (Programma voor veilige bloedtransfusie) van de Pakistaanse overheid

Het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor alle landen ter wereld is om de bloedvoorziening te verkrijgen via vrijwillige, niet-betaalde donoren. Pakistan heeft te kampen met een chronisch tekort aan bloed dat wordt veroorzaakt door een gefragmenteerd ecosysteem waarin familie en vrienden de verantwoordelijkheid dragen om in tijden van nood veilig bloed te vinden voor hun dierbaren.

Als het op 5 na grootste land ter wereld met een inwoneraantal van 207 miljoen telt Pakistan 154 miljoen gebruikers van mobiele telefoons en 41 miljoen actieve Facebook-gebruikers. Dankzij de alom aanwezige connectiviteit maken mensen vaak gebruik van hun Facebook-netwerk om bloeddonoren te vinden. Er worden elke maand duizenden van dergelijke berichten geplaatst.

Het Safe Blood Transfusion Programme (SBTP) van het Pakistaanse ministerie van volksgezondheidsservices, regulatie en coördinatie (NHSRC) ging in 2018 een samenwerking aan met Facebook om het land te ondersteunen de overstap te maken naar 100% vrijwillige donaties en om misvattingen over het bloeddonatieproces te weerleggen. Sindsdien hebben meer dan 5 miljoen* mensen in Pakistan zich geregistreerd als bloeddonor.
*Gegevens vanaf juni 2020

Missie

Het Safe Blood Transfusion Programme (SBTP) streeft ernaar een landelijke, veilige en efficiënt functionerende bloedtransfusieservice op te zetten door alle bloedcollectie en -verwerking te centraliseren, en ervoor te zorgen dat alle bloedbanken voldoen aan de WHO-normen voor kwaliteit en veiligheid. Het SBTP gebruikt de Facebook-functie Bloeddonaties om de bekendheid te vergroten en donaties te faciliteren, en zo het Pakistaanse model van afhankelijkheid van donaties van familie te vervangen door een model van 100% vrijwillige donaties.

Succesverhaal

Het SBTP heeft in 5 bloedbanken in ziekenhuizen in grote Pakistaanse steden een pilot gelanceerd van de Facebook-functie Bloeddonaties. In een periode van 6 maanden implementeerden de pilotbloedbanken een vragenlijst voor donoren en hielden ze belangrijke statistieken bij, zoals registraties, telefoongesprekken, bezoeken en donaties. De resultaten toonden niet alleen de doeltreffendheid van de tool in het vergroten van het aantal vrijwillige donors, maar gaf het SBTP ook inzicht in hoe het zijn donorbereik kan maximaliseren.

“Facebook heeft Pakistan een effectieve bloeddonatiefunctie gegeven die helpt de overstap te maken van een model van afhankelijkheid van donaties van familie naar een model van 100% reguliere vrijwillige donaties.”

Dr. Hasan Abbas Zaheer, voormalig nationaal coördinator, Safe Blood Transfusion Programme van de Pakistaanse overheid

Impact

Het SBTP heeft het aantal vrijwillige bloeddonaties vergroot en bijgedragen aan een stabielere bloedvoorziening door Facebook te gebruiken om de bekendheid te vergroten en mensen te vertellen waar en wanneer ze bloed kunnen doneren. Facebook heeft daardoor bewezen een zeer efficiënte en effectieve tool te zijn met een enorm potentieel om grotere doelgroepen te targeten.

Tot nu hebben 4,5 miljoen mensen in Pakistan zich geregistreerd om bloed te doneren. De resultaten van een pilotprogramma met 5 regionale bloedbanken lieten zien dat 3 van deze 5 bloedbanken meer dan 50% van hun vrijwillige donaties rechtstreeks via Facebook hebben ontvangen.

  • 3 van de 5 bloedbanken ontvingen meer dan 50% van hun vrijwillige bloeddonaties rechtstreeks via Facebook.

Een van deze bloedbanken is het Bahawalpur Regional Blood Centre (RBC) in de provincie Punjab. Facebook heeft het organische bereik van de organisatie aanzienlijk vergroot, zodat deze toegang kreeg tot een veel grotere doelgroep dan voorheen en deze doelgroep kon aanspreken. Het faciliteren van bloeddonaties via Facebook is ook effectief gebleken in het werven van vrijwillige bloeddonoren en de methode was veel sneller en rendabeler dan andere manieren van traditioneel adverteren. Door de Facebook-functie Bloeddonaties te gebruiken, is het aantal vrijwillige bloeddonaties verdubbeld en ontvangt de bloedbank nu 58% van zijn maandelijkse bloedvoorziening rechtstreeks via Facebook-donoren.

  • Bahawalpur RBC ontvangt 58% van zijn maandelijkse bloedvoorziening rechtstreeks van Facebook-donoren.

Op basis van het succes van de pilot gebruiken centra in het hele land nu Bloeddonaties van Facebook. Het partnerschap tussen SBTP en Facebook heeft een boost gegeven aan de nationale inspanningen om vrijwillige bloeddonaties te promoten, bewustwording over bloedveiligheid gecreëerd en de algehele betrokkenheid van de community vergroot. Zodoende heeft het SBTP zijn nationale strategie voor mobilisatie van donoren aangepast en sociale media opgenomen als een effectieve manier om te voorzien in de behoefte aan bloeddonaties in het land. Het SBTP ziet sociale media nu als een sleutel tot verandering van het model van afhankelijkheid van donaties van familie in een model van 100% reguliere vrijwillige donaties.

“Tijdens onze samenwerking met Facebook waren we verbaasd over het goede maatschappelijke werk dat we kunnen doen via dit platform. Onze teamleden zien sociale media nu als een potentiële tool die kan worden gebruikt om gezondheidssystemen en de community te ondersteunen.”

Zahid Qazi, manager bloedmobilisatie, Bahawalpur Regional Blood Centre