Framgångsberättelse Pakistan's Ministry of Health

Pakistans folkhälsomyndighet får fler att ge blod med hjälp av Facebooks blodgivningsverktyg

Programmet för säkra blodtransfusioner på uppdrag av Pakistans regering

Världshälsoorganisationens mål för alla världens länder är att blod ska ges av frivilliga givare som ställer upp gratis. I Pakistan råder en ständig brist på blod, och det beror delvis på ett splittrat system som bygger på att familj och vänner ansvarar för att hitta säkert blod till sina nära och kära när så behövs.

Som det sjätte största landet i världen, med en befolkning på 207 miljoner människor, finns det 154 miljoner mobilanvändare och 41 miljoner aktiva Facebook-användare i Pakistan. Tack vare den ständiga uppkopplingen vänder sig människor ofta till sitt kontaktnätverk på Facebook för att hitta blodgivare. Sammanlagt publiceras tusentals sådana inlägg varje månad.

Pakistans folkhälsomyndighet driver ett program för säkra blodtransfusioner, och 2018 inledde de ett samarbete med Facebook för att få hjälp med arbetet att ställa om till 100 % frivilliga givare, och för att bemöta missuppfattningar om hur det går till att ge blod. Sedan dess har fler än 5 miljoner* människor i Pakistan registrerat sig som blodgivare.
*Siffra från juni 2020

Vision

Målet med programmet för säkra blodtransfusioner är att etablera ett säkert och effektivt landsomfattande blodgivningsprogram genom att centralisera insamling och hantering av blod, och samtidigt säkerställa att alla blodbanker uppfyller Världshälsoorganisationens standarder för kvalitet och säkerhet. För att Pakistans medborgare inte ska behöva förlita sig på blod från familj och släkt, och för att garantera att alla givare ställer upp frivilligt, tar programmet hjälp av Facebooks blodgivningsverktyg för att öka kännedomen och göra det enklare att ge blod.

Framgångsberättelse

Inom ramen för programmet för säkra blodtransfusioner deltog fem olika blodbanker på sjukhus i Pakistans större städer i Facebooks pilotprojekt för blodgivning. Under loppet av sex månader införde de deltagande blodbankerna ett frågeformulär för givare och spårade nyckeltal som registreringar, telefonsamtal, besök och antalet givningar. Förutom att resultatet demonstrerade hur effektivt verktyget ökade antalet frivilliga blodgivningar, gav de också myndigheten en bättre förståelse för hur de ska nå ut till så många som möjligt.

”Genom sitt effektiva blodgivningsverktyg hjälper Facebook Pakistan att ställa om från att förlita sig på blod från familj och släkt, till att enbart frivilliga givare ger blod.”

Dr Hasan Abbas Zaheer, tidigare nationell koordinator för programmet för säkra blodtransfusioner på uppdrag av Pakistans regering

Resultat

Genom att vända sig till Facebook för att öka kännedomen och informera människor om var och när de kan ge blod har programmet för säkra blodtransfusioner bidragit till en ökning av frivilliga blodgivningar och till en mer hållbar tillgång till blod. Facebook har därför visat sig vara ett effektivt verktyg med enorm potential i arbetet med att nå ut till större målgrupper.

Fram till idag har fler än 4,5 miljoner människor i Pakistan registrerat sig för att ge blod. Resultatet från ett pilotprogram där fem regionala blodbanker ingick visade att över hälften av de frivilliga givarna för tre av fem blodbanker kom direkt från Facebook.

  • För tre av fem blodbanker kom över hälften av de frivilliga givarna direkt från Facebook.

En av dessa blodbanker är Bahawalpur Regional Blood Centre i provinsen Punjab. Med hjälp av Facebook ökade centret sin organiska räckvidd markant. De nådde ut till och engagerade en mycket större målgrupp än förut. Att administrera blodgivningen via Facebook visade sig också vara effektivt för att rekrytera frivilliga blodgivare. Det gick mycket snabbare och var mer kostnadseffektivt jämfört med mer traditionella annonseringsmetoder. Med hjälp av Facebooks blodgivningsverktyg fördubblades antalet frivilliga blodgivningar. Numera får centret 58 % av den månatliga blodmängden direkt från givare på Facebook.

  • Bahawalpur Regional Blood Centre får 58 % av den månatliga blodmängden direkt från givare på Facebook.

Efter framgången med pilotprojektet använder sig numera center över hela landet av Facebooks blodgivningsverktyg. Samarbetet med Facebook har förutom att främja landets arbete för att öka antalet frivilliga blodgivare, också ökat kännedomen om blodsäkerhet och överlag gjort samhället mer engagerat. Därför använder de som står bakom programmet för säkra blodtransfusioner sig numera också av sociala medier för att mobilisera givare och effektivt tillgodose landets behov av blod. De betraktar numera sociala medier som en viktig del i omställningen från att blod i regel kommer från familj och släkt, till att enbart frivilliga givare ger blod.

”När vi inledde samarbetet med Facebook blev vi överväldigade av hur vi kan bidra till social påverkan med hjälp av plattformen. Våra medarbetare ser numera sociala medier som ett verktyg för att stötta sjukvården och samhället.”

Zahid Qazi, ansvarig för blodinsamling, Bahawalpur Regional Blood Centre