Suksesshistorie Best Friends Animal Society

Save Them All® redder alle ved å legge til rette for veldedige bidrag på Facebook

Mål

Best Friends Animal Society er en nasjonal dyrevelferdsorganisasjon som er dedikert utelukkende til å stoppe drepingen av hunder og katter i krisesentre for dyr i Amerika. Siden grunnleggelsen i 1984 har Best Friends bidratt til å redusere antallet dyr som ble drept i krisesentre for dyr fra 17 millioner per år til omtrent per 4 millioner. Ved fortsatt å utvikle effektive initiativer som reduserer antallet dyr som kommer inn på krisesentre og øke antallet som finner et hjem, arbeider Best Friends og nettverket deres med medlemmer og partnere for å «Save Them All®».

Suksesshistorie

Best Friends var ute etter å øke antallet støttespillere og samle inn mer penger fra engasjerte tilhengere, så de opprettet en kontinuerlig Facebook-kampanje sentrert rundt Gi et bidrag-knappen på Facebook.

Effekt
 1. Gjennom testing, analyse og optimalisering kunne Best Friends oppnå mer appell blant publikum og økte bidrag.
 2. Samlet inn USD 13 000 under testperioden.
Kampanjemål

Legg til rette for veldedige bidrag på Facebook

Best Friends var ute etter å øke antallet støttespillere og samle inn mer penger fra engasjerte tilhengere, så de opprettet en kontinuerlig Facebook-kampanje sentrert rundt Gi et bidrag-knappen på Facebook. Målet var å finne ut hvordan en kunne legge bedre til rette for bidrag på Facebook og evaluere brukervennligheten til Gi et bidrag-knappen i forhold til andre metoder for å samle inn penger på nettverket, for eksempel omdirigering til eget nettsted. For å sørge for at de nådde målet, gikk organisasjonen regelmessig gjennom ytelsesmålinger på Facebook.

Tilnærming
 1. Måle, måle, måle: Det første trinnet var å finjustere organisasjonens målingsprosess og bli grundig på sporing. Alle som var involvert med bidrag, nettstedet og SEO kunne dra i samme retning ved hjelp av taggede lenker for å forbedre sporingen og Facebook-piksler for å måle resultater fra organiske innlegg og annonser.
 2. Gi et bidrag-knappen: Best Friends-teamet brukte Gi et bidrag-knappen så snart den ble tilgjengelig, og gjorde rutinemessig testing av bidrag til et kampanjekrav. De testet hvor de skulle sende lesere, i tillegg til innhold, frekvens, bilder og målretting.
 3. Eksperimentering og fleksibilitet: Teamet satte opp et rammeverk for å teste den nye Gi et bidrag-knappen på Facebook i en måned, der de kunne styre enkelte målinger (publiseringsdag, suksessmålinger, verdien av bidragsspørsmålet og annonseforbruket) og justere andre (annonseinnhold, publiseringstaktikk og annonsemål) for testing. De brukte lærdommer fra denne innledende testen til å justere strategien i løpet av månedene som fulgte.
 4. Positivt budskap: Selv om en følelse av hast og nød kan være effektivt når det gjelder å samle inn penger, var det viktig for Best Friends at de brukte et generelt positivt budskap, i tråd med merket.
Annonseinnhold i kampanjen

Best Friends testet og bestemte seg til slutt for å bruke personlige innlegg som folk kunne kjenne seg igjen i, og som, viktigst av alt, fortalte en fengslende historie. I stedet for å snakke bredt om behovene til dyrene eller bidragsbeløp, skulle et innlegg fokusere på et spesifikt dyr og hvordan et bidrag kunne utgjøre en forskjell i livet til dette dyret og andre dyr. Samtidig brukte organisasjonen engasjerende innlegg, og handlingsoppfordringen var konsekvent og tydelig. De prioriterte også å svare brukerne. Når det gjaldt bilder, fant de ut at unike og emosjonelle bilder av dyr som hadde en historie å fortelle, resulterte i flest bidrag.

Lærdommer fra kampanjen
 1. Test tidlig, test ofte. Hvis du gjør testing av bidragsappell til en regelmessig del av kampanjen, kan du sørge for at det beste innholdet er klart til å lanseres i tide før den travle giverårstiden.
 2. Spor resultatene dine. Ved å være disiplinert i sporingen tidlig og konsekvent sørger du for at kampanjeresultatene måles på den mest meningsfulle måten.
 3. Vær fleksibel. Vurder å dirigere bidrag til Facebook i stedet for nettstedet ditt. Dette kan føre til høyere konverteringsfrekvens. Best Friends fant raskt ut at det å sende folk bort fra Facebook, bare ble distraherende, og førte til langt færre bidrag med denne kampanjen. Så snart de publiserte en fullstendig historie direkte i innlegget på over 100 ord og ingen andre lenker enn Gi et bidrag-knappen, ble resultatene mye bedre.
 4. Vær personlig og gjenkjennelig. Ikke bruk bare store tall. Vær spesifikk om forskjellen et bidrag på 50 kroner, 100 kroner og 150 kroner kan utgjøre.
 5. Suppler rekkevidden med annonsering. Du kan sørge for at de rette personene ser innleggene, og holde aktiviteten i gang i flere dager. Best Friends fant ut at fremming av innlegg med en engasjementfrekvens høyere enn 8 % var mest nyttig. Prøv forskjellig annonseforbruk for å oppnå investeringsavkastningen du ønsker.
 6. Prøv deg frem med målretting. Test målretting mot forskjellige brukere. I tillegg til de vanlige publikummene testet Best Friends målretting mot personer som brukte betalingssystemer på Facebook, eller som er kjent med netthandel, og som også er interessert i kjæledyr eller i merket deres. Til syvende og sist var demografien til den mest engasjerte sidetilhengeren også den mest engasjerte i annonsene.
 7. Vurder et lavere minstebidrag for å fjerne kostnadsbarrieren, noe som kan oppmuntre til flere bidrag. Best Friends’ minste bidrag på USD 5 førte til en del gaver på USD 5, men majoriteten var betydelig høyere, med et gjennomsnittlig bidrag på USD 20 eller mer.
 8. Gi det et forsøk, og hold på det. Det tar litt tid for publikummet ditt å bli vant til denne nye metoden for å gi på Facebook. Etter hvert som du får flere folk registrert for å gi på Facebook, blir det enklere for dem å gi noe neste gang.