Framgångsberättelse Best Friends Animal Society

Save Them All® genom att skapa gåvor till välgörenhet på Facebook

Vision

Best Friends Animal Society är en nationell djurskyddsorganisation som uteslutande arbetar för att få ett slut på avlivandet av hundar och katter på djurhem i USA. Sedan Best Friends grundades 1984 har organisationen hjälpt till att minska antalet avlivningar av djur på amerikanska djurhem från 17 miljoner per år till uppskattningsvis fyra miljoner. Genom att fortsätta skapa effektiva initiativ som minskar antalet djur som tas in på djurhem och ökar antalet som hittar hem så jobbar Best Friends och deras rikstäckande nätverk av medlemmar och partner utifrån devisen Save Them All®.

Framgångsberättelse

Best Friends ville utöka sin bas av supportrar och samla in mer pengar från engagerade fans. Därför skapade de en pågående Facebook-kampanj som centrerades kring Facebooks knapp Skänk en gåva.

Påverkan
 1. Genom att testa, analysera och optimera kunde Best Friends på ett bättre sätt vända sig till sin målgrupp och öka gåvorna.
 2. Samlade in 13 000 USD under testperioden.
Kampanjmål

Skapa gåvor till välgörenhet på Facebook

Best Friends ville utöka sin bas av supportrar och samla in mer pengar från engagerade fans. Därför skapade de en pågående Facebook-kampanj som centrerades kring Facebooks knapp Skänk en gåva. Målet var att räkna ut hur de på ett bättre sätt kunde få gåvor på Facebook och utvärdera hur lätt det var att använda knappen Skänk en gåva jämfört med andra metoder för att samla in pengar på nätverket, t.ex. omdirigering till deras egen webbplats. För att vara säkra på att målet nåddes granskade organisationen regelbundet resultatmått på Facebook.

Metod
 1. Mäta, mäta, mäta: Det första steget var att finjustera organisationens mätprocesser och noggrant kontrollera spårningen. Alla som var involverade i gåvor, webbplatsen och SEO jobbade tillsammans genom att använda taggade länkar för att förbättra spårning och Facebook-pixlar för att mäta resultat från organiska inlägg och annonser.
 2. Knappen Skänk en gåva: Teamet på Best Friends använde knappen Skänk en gåva så fort den blev tillgänglig och gjorde rutinmässiga testningar av gåvor till ett kampanjkrav. De testade vart de skulle skicka läsare, samt innehåll, frekvens, bilder och inriktning.
 3. Experimentering och flexibilitet: Teamet skapade ett ramverk för att testa Facebooks nya knapp Skänk en gåva under en månad. Man kontrollerade vissa mått (dagen när inlägg publicerades, resultatmått, hur stort värde man bad personer skänka och annonskostnader) och justerade andra (innehåll, inläggstaktik och annonsmål) för testningen. De använde lärdomar från den här första testkörningen för att anpassa strategin under de följande månaderna.
 4. Positivt budskap: En känsla av att det är akut och viktigt att skänka en gåva kan visserligen vara effektiv vid insamlingar, men för Best Friends var det viktigt att de håller fast vid sitt varumärke och upprätthåller ett budskap som på det stora hela är positivt.
Kampanjinnehåll

Best Friends testade och litade i slutändan på inlägg som personer kunde relatera till, som var personliga och, viktigast av allt, berättade en övertygande historia. I stället för att i breda termer prata om djurs behov eller gåvovärden så fokuserades varje inlägg på ett specifikt djur och hur en gåva skulle kunna göra skillnad i det djurets liv samt för andra som honom eller henne. Samtidigt såg organisationen till att deras inlägg var engagerande och att deras Call to Action var konsekvent och tydlig. Att svara på användares inlägg och frågor fick också högsta prioritet. Vad gäller bilder så märkte de att unika och känslomässiga bilder av de utvalda djuren som berättelsen handlade om gav det högsta antalet gåvor.

Kampanjlärdomar
 1. Testa tidigt, testa ofta. Om du som standard testar hur mycket personer lockas att skänka i din kampanj kan du se till att ditt bästa innehåll är redo att publiceras i tid för perioden mot slutet av året när personer skänker som mest.
 2. Spåra resultaten. Om du är disciplinerad i din spårning tidigt och på ett konsekvent sätt kan du vara säker på att kampanjresultat mäts på ett så meningsfullt sätt som möjligt.
 3. Var flexibel. Överväg att dirigera gåvor till Facebook i stället för din webbplats – det kan leda till en högre konverteringstakt. Best Friends märkte snabbt att personer bara distraherades och att de gav betydligt färre gåvor när de dirigerades bort från Facebook under den här kampanjen. När de började ge personer en hel berättelse direkt i inlägget med 100+ ord och inga länkar förutom knappen Skänk en gåva fick de mycket bättre resultat.
 4. Var personlig och gör det lätt att relatera. Använd inte ospecifika uppgifter. Var specifik om vilken skillnad som ett bidrag på 5 USD, 10 USD och 15 USD kan göra.
 5. Komplettera din räckvidd med reklam. Du kan se till att rätt personer ser inläggen och att aktiviteten fortsätter i flera dagar. Best Friends märkte att det funkade bäst när de marknadsförde inlägg som hade en interaktionsfrekvens på mer än 8 %. Testa olika annonskostnader för att vara säker på att du får den ROI du behöver.
 6. Experimentera med inriktning. Testa att rikta dig till olika användare. Till exempel testade Best Friends att, förutom sina vanliga målgrupper, rikta sig till personer som använde Facebooks betalningssystem eller är bekanta med onlineshopping och som även är intresserade av husdjur eller organisationens varumärke. I slutändan var personerna som var deras mest engagerade sidfans även de som var mest engagerade i annonserna.
 7. Överväg att be om ett mindre belopp som gåva för att minimera risken för ett initialt kostnadshinder och uppmuntra till fler gåvor. När Best Friends bad om gåvor på 5 USD så skänktes en del gåvor på 5 USD, men majoriteten var mycket högre och den genomsnittliga gåvan var på 20 USD eller mer.
 8. Prova och håll fast vid det. Det kommer att ta ett tag för målgruppen att bekanta sig med de här nya metoderna för att skänka pengar på Facebook. När fler personer registrerar sig för att skänka pengar på Facebook så blir det enklare för dem att skänka pengar nästa gång.