Framgångsberättelse 1,000 Days

Bekämpa undernäring genom att förbättra policyer och förändra sociala normer

1000 Days skapade kampanjer för att informera och mobilisera Facebook-användare att vidta åtgärder för att påverka offentliga policyer som bidrar till att förbättra näring för mor och barn och hälsa generellt.

Framgångsberättelse

1000 Days jobbar i USA och runt om i världen för att göra sund näring för kvinnor och barn under fönstret på 1 000 dagar – från graviditet till ett barns andra födelsedag – till en policy- finansieringsprioritering.

Påverkan

1000 Days skapade en community på Facebook med gravida och nyblivna mödrar, föräldrar till småbarn och aktivister som visat intresse för frågor som rör kvinnor och barn.

  1. Användarna bjöds in att dela med sig av sina personliga historier och erfarenheter kring amning, policyer kring föräldraledighet och WIC-programmet. Tusentals historier samlades in (via cirka 15 000 kommentarer) och dussintals delades med den växande communityn på 1000 Days.
  2. Samlade över 230 000 namnunderskrifter till stöd för betald föräldraledighet och WIC-programmet att ta med till kongressmedlemmar. Samlade 200 000 e-postadresser för följare som används för löpande följarinteraktion, kommande aviseringar om aktiviteter och kampanjer.
  3. Breddade 1000 Days Facebook-community från 3 000 till 85 000 på fyra månader.
Kampanjmål

Bekämpa undernäring genom att förbättra policyer och förändra sociala normer

Kampanjen syftade till att bygga starkt offentligt stöd för en nationell policy för betald föräldraledighet och för den amerikanska regeringens näringsprogram för kvinnor, spädbarn och barn (WIC). 1000 Days skapade kampanjer för att informera och mobilisera Facebook-användare att vidta åtgärder för att påverka offentliga policyer som bidrar till att förbättra näring för mor och barn och hälsa generellt.

Metod
  1. Sidinlägg: Gjorde regelbundet inlägg (1–3 inlägg/dag) om betald föräldraledighet och WIC-programmet på sin Facebook-sida, inklusive att dela bilder, grafik, statistik, nyhetsartiklar och historier.
  2. Namninsamlingar: Publicerade namninsamlingar till stöd för betald föräldraledighet och WIC-programmet. Samlade e-postadresser från följare som undertecknade namninsamlingen och började tidsanpassa kompletterande e-postmeddelanden med Facebook-inlägg som riktade sig till målgrupperna.
  3. Återmarknadsföring: Återmarknadsförde till dem som undertecknat namninsamlingen för att säga Tack och ge dem programuppdateringar om betald föräldraledighet och WIC-programmet via Facebook.
Kampanjinnehåll

1000 Days anknöt till sin målgrupp genom händelser om policyer som har misslyckats eller lyckats uppmuntra till att ge mor och barn en hälsosam start och genom att dela med sig av statistik om betald föräldraledighet och WIC-programmet. Genom förmedla mer om kvinnors kamp och framgångar hoppades 1000 Days att kunna knyta an till mammor och driva medvetenhet, inläggsinteraktion och få signaturer på sina namnlistor. De personliga berättelserna fungerade också som ett värdefullt sätt att visa kongressmedlemmarna att deras policyer har verklig inverkan på familjer.

Kampanjlärdomar
  1. Namninsamlingar: Namninsamlingar ökar inte bara medvetenheten utan är även ett tillfälle för användarna att interagera med ditt innehåll och för organisationen att samla in e-postadresser.
  2. Välj målgrupp: 1000 Days utnyttjade Facebook för att identifiera målgrupper som sannolikt bryr sig om deras fråga baserat på målgruppernas värderingar och testade sedan innehåll för att begränsa budskapet. 1000 Days nådde framgång med lookalike-målgrupper, intressebaserad inriktning och demografi som gravida kvinnor och nyblivna mammor.
  3. Använda kommentarer: Att samla in berättelser från användarnas kommentarer och kontakta dem som kommenterat för att få tillstånd att dela deras berättelser och bilder kan vara ett effektivt sätt att samla innehåll.