Framgångsberättelse The Shelter Pet Project

The Shelter Pet Project utnyttjade lokala och nationella organisationers resurser

Vision

The Shelter Pet Projects mål är att göra djurhärbärgen första platsen man vänder sig till för att skaffa ett nytt husdjur, så att alla friska och behandlingsbara husdjur kan få kärleksfulla hem.

Framgångsberättelse

The Shelter Pet Project har utnyttja lokala och nationella organisationers resurser i en kampanj för att skapa relevant, marknadsspecifikt innehåll.

Påverkan
  1. Facebook-annonser gav mer än 51K sökningar efter husdjur för adoption på The Shelter Pet Projects webbplats.
  2. Annonserna var verkligen något man mindes. Ad recall ökade 15 punkter efter exponering för kampanjen (41 % för kontrollgruppen och 56 % för den exponerade gruppen).
Kampanjmål

Driva Facebook-användare till TheShelterPetProject.org

The Local Legends-programmet är en annonskampanj som lyfter fram de underbara, unika egenskaperna hos husdjur i lokala härbärgen och räddningsgrupper. Målet är att uppmuntra människor att besöka The Shelter Pet Project och söka efter ett eget husdjur att adoptera.

Metod
  1. Annonser: Använde bilder i carousel-annonser för att berätta en historia
Kampanjinnehåll

Strax över trettio härbärgen och räddningsorganisationer har fått material från Facebook. Materialet omfattade rekvisita för fotografier, som troféer och stoppur, samt en rekordbok med de olika rekord som husdjur från härbärgen i USA kan ”slå”. Organisationerna skickade sedan bilder på sina husdjur för riktade annonser på varje relevant marknad.

Kampanjlärdomar
  1. Moderering av inlägg: Teamet ska vara redo för interaktion i annonser och ha fått anvisningar om hur de svarar direkt på frågor och problem som kan uppstå.
  2. Effektiv kommunikation: Samarbete med flera intressenter – i det här fallet, över 30 lokala organisationer – kräver frekvent kommunikation och tydliga förväntningar och riktlinjer redan från starten.
  3. Tydliga branding-riktlinjer: Organisationerna som deltar ska få tydliga riktlinjer när det gäller visuellt material och copy för att garantera konsekvens mellan annonsenheter.
  4. Flexibilitet och uppdateringar i realtid: Teamet ska utvärdera annonsresultaten för olika mått i realtid och vara förberedda på att revidera copy, visuellt material och innehåll för att maximera resultaten.