Suksesshistorie CMRF Crumlin

Gjør engasjement fra støttespillere om til vellykket innsamlingsaksjon

Mål

CMRF Crumlin er hovedorganet for innsamling for Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin og National Children’s Research Centre. Organisasjonen er motivert av den grunnleggende troen på at alle syke barn fortjener alle mulige sjanser, så de arbeider for å oppnå best mulig resultat for pasientene via tilgang til forskning, utstyr og behandlinger i verdensklasse.

Suksesshistorie

Children’s Medical & Research Foundation Crumlin brukte siden sin og funksjonen for innsamlingsaksjoner til å bygge opp et fellesskap.

Effekt

CMRF Crumlin brukte siden sin og funksjonen for innsamlingsaksjoner til å bygge opp et fellesskap.

 1. Organisasjonen økte den organiske rekkevidden til 117 914 visninger.
 2. Innleggsengasjementet økte til 6317 likerklikk, kommentarer og delinger.
 3. Nye støttespillere ble lagt til, med 201 nye registreringer fra skoler/bedrifter.
 4. Organisasjonen rapporterte om at de samlet inn EUR 60 000 under julekampanjen.
Kampanjemål

Bygge opp et fellesskap på Facebook

CMRF Crumlin visste at arbeidet deres hadde berørt livene til mange barn og familiene deres. Utfordringen var å opprette kontakt mellom disse personene på Facebook og deretter gjøre dem om til et fellesskap som er villig til å samle inn penger på vegne av organisasjonen. CMRF Crumlin har en Facebook-side som har fått tusenvis av likerklikk på enkelte av innleggene sine, men de klarte aldri å gjøre dette engasjementet om til en vellykket innsamlingsaksjon.

Tilnærming
 1. Julen er en kritisk periode for innsamlingsaksjoner, så CMRF Crumlin bestemte seg for å vie månedene fra juni til desember til å bygge opp engasjementet blant publikum på Facebook og den emosjonelle involveringen i saken sin.
 2. Organisasjonen fant ut at den beste måten å bygge opp tillit blant publikum på og øke engasjementet hos støttespillerne, var å vise innvirkningen hver støttespiller har på livene til syke barn.
 3. Målretting mot eksisterende støttespillere oppnådde så mye på skoler og arbeidsplasser at CMRF Crumlin kunne avholde et innsamlingsarrangement, så de ba støttespillerne om å arrangere et julegenserarrangement på vegne av organisasjonen. Handlingsoppfordringen ble knyttet til den følelsesladde historien til et barn (Poppy), med håp om å øke engasjementet blant følgere som hadde sett lignende innlegg hele året. Dette ville i sin tur føre til at handlingsoppfordringen nådde ut til flere tusen personer i CMRFs målpublikum.
 4. Etter hvert som Poppys innlegg ble populært, knyttet kampanjearrangører saken til CMRFs årlige Tiny Hearts-kampanje som ble kjørt i seks uker før jul.
Annonseinnhold i kampanjen

Poppy ble diagnostisert med en komplisert hjertetilstand bare 9 måneder gammel. Kampanjen brukte iøynefallende og emosjonelle bilder for å understreke hennes alvorlige tilstand.

Lærdommer fra kampanjen
 1. Riktig tidspunkt er viktig. Fellesnevneren som knyttet Poppys følelsesladde historie til innsamlingsaksjonen, var julen. Tatt i betraktning at 50 prosent av årsinntekten til en vanlig ideell organisasjon kommer fra aksjoner på slutten av året, var dette et perfekt strategisk valg.
 2. Gjør deg kjent med publikummet ditt. CMRF Crumlins publikum på Facebook består av 83 % kvinner, og det største segmentet av disse støttespillerne er mellom 25 og 45 år. Det å opprette et innlegg som ville appellere til denne demografiske nøkkelfaktoren, spesielt mødre til barn som har gjennomgått vellykket behandling hos Crumlin, var sentralt for kampanjens suksess.
 3. Følelser er effektfullt. Poppys historie var effektfull på alle måter. Ved å gjøre henne til kampanjens ansikt kunne kampanjen trekke til seg en stor følgerskare.
 4. Fokuser på kvalitet, ikke kvantitet. Facebooks algoritme forteller deg, over tid, hvilke typer innlegg publikum ønsker å se og engasjere seg i. CMRF Crumlins tilnærming var enkel – å gjenta det som fungerte, og forkaste det som ikke gjorde det. Ved å velge å fokusere på kvalitet over kvantitet opplevde CMRF at organisasjonens suksesshistorier ble vist til 100 % av Facebook-publikummet, organisk og regelmessig.