Framgångsberättelse CMRF Crumlin

Förvandla supportrars engagemang till lyckade insamlingar

Vision

CMRF Crumlin är det huvudsakliga insamlingsorganet för Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin och National Children’s Research Centre. Organisationens motivation är tron att alla sjuka barn förtjänar en chans och de jobbar för att patienter ska få så bra resultat som möjligt genom tillgång till forskning, utrustning och behandlingar i världsklass.

Framgångsberättelse

Children’s Medical & Research Foundation Crumlin använde sin sida och funktionen för insamlingar för att skapa en insamlingscommunity.

Påverkan

CMRF Crumlin använde sin sida och funktionen för insamlingar för att skapa en insamlingscommunity.

 1. Organisationen ökade sin organiska räckvidd till 117 914 visningar.
 2. Inläggsinteraktionen ökade till 6 317 gilla-markeringar, kommentarer och delningar.
 3. Nya supportrar tillkom tack vare att 201 nya registreringar kom från skolor/företag.
 4. Organisationen rapporterade att den samlade in 60 000 EUR under sin helgkampanj.
Kampanjmål

Skapa en community på Facebook

CMRF Crumlin visste att deras arbete hade berört många barns, samt deras familjers, liv. Utmaningen var att få kontakt med dessa personer på Facebook och sedan göra dem till en community som ville samla in pengar åt organisationen. CMRF Crumlin har en Facebook-sida som fick tusentals gilla-markeringar på vissa inlägg, men de kunde aldrig konvertera engagemanget till lyckade insamlingar.

Metod
 1. Eftersom helgtiderna är en viktig period för insamlingar bestämde sig CMRF Crumlin för att mellan juni och december bygga upp sin Facebook-målgrupps engagemang och känslomässiga engagemang för deras fråga.
 2. Organisationen förstod att det bästa sättet för att skapa förtroende hos sin målgrupp och öka engagemanget hos supportrar var genom att visa hur mycket varje supporter påverkar sjuka barns liv.
 3. CMRF Cremlin riktade sig till befintliga supportrar som var etablerade på skolor eller arbetsplatser och bad anhängarna att anordna ett Christmas Jumper Day-evenemang å organisationens vägnar. Insamlingens uppmaning till handling var kopplad till ett barns känslomässiga historia (Poppy), och man hoppades på ökat engagemang från supportrar som hade sett liknande inlägg under hela året. Det här skulle i sin tur göra att uppmaningen till handling skulle nå tusentals personer i CMRF:s målgrupp.
 4. När Poppys inlägg skapade intresse så kopplade kampanjens organisatörer det till CMRF:s årliga Tiny Hearts-kampanj som kördes under sex veckor före jul.
Kampanjinnehåll

Läkare konstaterade att Poppy hade en komplex hjärtsjukdom när hon bara var nio månader gammal. Kampanjen använde iögonfallande och känslomässigt bildspråk för att understryka svårigheterna med hennes tillstånd.

Kampanjlärdomar
 1. Tajming är viktigt. Julen var den röda tråd som kopplade samman Poppys känslomässiga berättelse med insamlingen. Med tanke på att 50 procent av den årliga inkomsten för en typisk ideell organisation kommer under slutet av året så var det här en perfekt strategisk avvägning.
 2. Lär känna din målgrupp Av CMRF Crumlins Facebook-målgrupp är 83 % kvinnor, och det största segmentet av anhängarna är mellan 25 och 45 år. Att skapa ett inlägg som tilltalar den här viktiga demografiska gruppen, speciellt mammor till barn som fått en lyckad behandling i Crumlin, var centralt för kampanjens framgång.
 3. Känslor är kraftfulla. Poppys berättelse var kraftfull i sig. Att göra henne till kampanjens ansikte bidrog till att locka så många supportrar som möjligt.
 4. Fokusera på kvalitet, inte kvantitet. Facebooks algoritm informerar dig, över tid, vilka sorters inlägg som målgruppen vill se och engagera sig i. CMRF Crumlins metod var enkel – upprepa det som fungerar och ta bort det som inte fungerar. Genom att välja att fokusera på kvalitet i stället för kvantitet såg CMRF att organisationens framgångsberättelser visades för 100 % av deras Facebook-målgrupp, på en regelbunden basis.