Suksesshistorie UNICEF

UNICEF samlet inn over USD 1 million på Facebook for å hjelpe barn i Jemen

Mål

UNICEF (FNs internasjonale fond for barn i nød) arbeider i 190 land og territorier for å beskytte rettighetene til alle barn. UNICEFs mål er å samle inn penger, påvirke beslutningstakere og informere og utdanne om barns rettigheter.

Suksesshistorie

I desember 2018, da Jemen stod foran en stor humanitær krise der 8 av 10 barn i landet hadde behov for nødhjelp, brukte UNICEF Facebooks verktøy for veldedige bidrag og avanserte målretting til å samle inn over USD 1 165 000 i bidrag på bare 9 dager for deres «Black Friday»-kampanje.

«I et konkurransepreget marked for veldedighet og tallrike forhandlere som reklamerer for Black Friday-tilbud, var Facebooks avanserte målretting kombinert med verktøyene for veldedige bidrag den perfekte måten for å oss å nå ut til målpublikummet vårt med et fengende budskap. Vi overskred målene våre, og vi fikk samtidig også verdifull innsikt som vi kan bruke til fremtidige Facebook-kampanjer.»

Hubert Chaminade, leder for digital markedsføring, UNICEF Frankrike

Oppsummering av løsningen

UNICEF brukte Facebooks funksjon for innsamlingsaksjoner fra sider til å opprette en dedikert innsamlingsside for hvert land som deltok, slik at de kunne få kontakt med det eksisterende Facebook-fellesskapet. De brukte et enkelt, men virkningsfullt annonseinnhold som posisjonerte innsamlingsaksjonen som et motmiddel mot Black Friday.

For å nå en stor del av målpublikummet brukte organisasjonen Facebook-annonser og målrettingsverktøy til å vise kampanjen for tilhengere på Facebook-siden deres og bredere publikum som er interessert i lignende saker. Dette sørget for at annonsene om innsamlingsaksjonene ble vist til personer som sannsynligvis ville se dem på Facebook, på flere enheter og i flere publikumsgrupper.

Denne effektivt målrettede tilnærmingen hjalp UNICEF med å nå et stort offentlig publikum med det emosjonelle annonseinnholdet, og de nådde også ut til viktige påvirkere som kunne hjelpe til med å spre kampanjebudskapet, noe som førte til at innsamlingsaksjonen ble delt mange ganger.

Effekt
«Sett et lavt mål for innsamlingsaksjonen for å være sikker på at du kan nå målet, hev målet når du nærmer deg det, og utfordre tilhengerne for å nå det neste målet. Publiser oppmuntrende kommentarer i innsamlingsaksjonen, og oppmuntre folk til å dele den med familie og venner.»

Gabriel Gunnarsson, leder for digital markedsføring, UNICEF Sverige

USD 1,165 millioner

gitt i bidrag

49 000

unike bidragsgivere

33 X

gjennomsnittlig avkastning på annonseutgifter

Kampanjemål

Samle inn bidrag via Facebooks verktøy for veldedige bidrag og annonser

Målet med kampanjen var å hjelpe til med å samle inn nok bidrag via Facebooks verktøy for veldedige bidrag tilsvarende titusenvis med nødpakker (over 10 ganger høyere enn det opprinnelige målbeløpet) for barna i Jemen.

Kampanjens tilnærming
  • Publiseringsfrekvens – Hyppig publisering i innsamlingsaksjonen med positive kommentarer og oppmuntring av folk til å dele innsamlingsaksjonen med familie og venner fungerte bra.
  • Start i det små og øk målet – Start med et lavt mål som du kan nå rask, og øk det til nye, oppnåelige mål – og oppmuntre folk til å hjelpe deg med å nå disse nye målene.
  • Hold tempoet i innsamlingsaksjonen – Øk målet gradvis, slik at det innsamlede beløpet alltid er i nærheten av målet – mens du sjelden lar det innsamlede beløpet overskride målet i innsamlingsaksjonen.
  • Følging i sanntid – Det at folk kunne følge innsamlingsaksjonen i sanntid var en stor fordel.
Lærdommer fra kampanjen
  • Tid på forhånd – Planlegg mer oppbyggingstid for å kunne engasjere potensielle bedrifter og påvirkere i god tid før starten av innsamlingsaksjonen.
  • Gjør det oppnåelig – Sett først et mål som er lavere enn forventet, men øk dette raskt etter hvert som bidragene begynner å bli i nærheten av og overskrider dette lave beløpet. Gjør det oppnåelig og få vind i seilene i starten av innsamlingsaksjonen.
  • Engasjer med støttespillere – Inkluder ressurser for å engasjere med bidragsgivere – oppmuntre dem til å dele innsamlingsaksjonen med venner og familie, takk dem for bidragene, spør dem hva det neste målet bør være.
  • Tid – Ikke bruk innsamlingsverktøyene hele tiden – det er bedre å spare innlegg om innsamlingsaksjoner til spesifikke tidsperioder rundt viktige hendelser i markedet, slik at du ikke risikerer at publikum går lei, eller at du oversvømmer dem med forespørsler om bidrag hele tiden.
  • Facebooks Annonseadministrasjon – Bruk Facebooks Annonseadministrasjon i stedet for ganske enkelt å fremme sideinnlegg etter hvert som du får mer kontroll over målrettingen. Det er også en mer kostnadseffektiv bruk av annonseringsbudsjettet.

Anbefalte fremgangsmåter

Starte innsamlingsaksjonen

Beskrivelser forklarer saken, hvorfor folk bryr seg om den, og spesifikt hva disse bidragene vil hjelpe til med å oppnå.

I løpet av innsamlingsaksjonen

Lik og kommenter bidrag fra støttespillere etter hvert som de kommer inn.

Avslutte innsamlingsaksjonen

Når målet er nådd, kan du publisere på innsamlingssiden på nytt og takke bidragsgiverne for den generøse støtten.