Framgångsberättelse UNICEF

UNICEF samlade in över 1 miljon USD på Facebook för att hjälpa barn i Jemen

Vision

UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) jobbar i 190 länder och territorier för att skydda alla barns rättigheter. UNICEFs mål är att samla in pengar, påverka beslutsfattare samt informera och utbilda kring barns rättigheter.

Framgångsberättelse

I december 2018, då Jemen stod inför en stor humanitär kris där 8 av 10 barn i landet behövde nödhjälp, använde UNICEF Facebooks verktyg för gåvor till välgörenhet och effektiva inriktning för att få in över 1 165 000 USD i gåvor på bara 9 dagar under sin Black Friday-kampanj.

”På en konkurrensutsatt välgörenhetsmarknad där många annonserade om Black Friday-erbjudanden var Facebooks effektiva inriktning i kombination med verktygen för gåvor till välgörenhet det perfekta sättet för oss att nå vår målgrupp med ett engagerande budskap. Vi överskred inte bara våra mål utan fick värdefulla insikter under tiden som vi kan använda för framtida Facebook-kampanjer.”

Hubert Chaminade, Digital Marketing Manager, UNICEF Frankrike

Lösning

UNICEF använde Facebooks sidinsamling för att skapa en dedikerad insamlingssida för varje deltagande land, med integrerade verktyg som gör att de kan utnyttja sin befintliga Facebook-community. Sidinsamlingarna hade enkelt men effektivt innehåll som gjorde dem till ett motgift mot Black Friday.

För att nå en stor del av målgruppen använde organisationen Facebook-annonser och inriktningsverktygen för dem för att visa kampanjen för sin Facebook-sidas fans och bredare målgrupper som är intresserade av liknande välgörenheter. Detta säkerställde att insamlingsannonserna visades för de personer som mest sannolikt skulle visa dem på Facebook, på flera enheter och i flera målgrupper.

Detta skapade effektiv inriktning och hjälpte inte bara UNICEF att nå en stor allmänhet med sitt känslomässiga innehåll utan även de viktiga influencers som skulle bidra till att sprida kampanjens budskap – vilket ledde till fler delningar av insamlingen.

Påverkan
”Sätt ett lägre insamlingsmål för att säkerställa att du kan nå det. Höj sedan målet när du närmar dig och utmana dina fans att nå nästa mål. Publicera uppmuntrande kommentarer i insamlingen och uppmuntra personer att dela den med familj och vänner.”

Gabriel Gunnarsson, Digital Marketing Manager, UNICEF Sweden

1 165 miljoner USD

i insamlade gåvor

49 000

unika givare

33X

genomsnittlig avkastning på annonskostnaden

Kampanjmål

Driv gåvor via Facebooks verktyg och annonser för gåvor till välgörande ändamål

Målet för kampanjen var att driva tillräckligt med gåvor via Facebooks verktyg för gåvor till välgörande ändamål för att UNICEF skulle kunna tillhandahålla tiotusentals nödpaket (över 10X det ursprungliga målbeloppet) till barnen i Yemen.

Kampanjmetod
  • Inläggsfrekvens – att göra inlägg ofta i insamlingen med positiva kommentarer och uppmuntra personer att dela insamlingen med familj och vänner fungerade bra.
  • Börja smått och öka sedan – börja med ett lågt mål som du kan nå snabbt och öka sedan med nya mål som går att nå – och uppmuntra andra att hjälpa dig nå dessa nya mål.
  • Skapa tempo i insamlingen – öka insamlingsmålet i steg så att det insamlade beloppet alltid ligger nära målet – och låt sällan det insamlade beloppet passera målet.
  • Följ i realtid – att människor kunde följa insamlingen i realtid var en fördel.
Kampanjlärdomar
  • Ledtid – planera mer tid för uppbyggnad för att kunna engagera fler potentiella företag och influencers i tid före insamlingens start.
  • Gör den rimlig – sätt ett lägre mål än förväntat först, men höj det snabbt när gåvorna börjar närma sig och överstiga detta lägre belopp. Gör den rimlig och möjlig att nå och skapa drivkraft i början av insamlingen.
  • Interagera med anhängarna – skapa resurser för att interagera med givare, uppmuntra dem att dela insamlingen med familj och vänner, tacka dem för deras gåvor, får deras åsikt om vad nästa mål ska vara.
  • Timing – använd inte insamlingsverktygen kontinuerligt – det är bättre att spara insamlingsinlägg till specifika personer kring nyckelhändelser på din marknad, så att du inte riskerar att späda ut målgruppen eller överväldiga dem med konstanta frågor om gåvor.
  • Facebook Ads Manager – använd Facebook Ads Manager istället för att bara marknadsföra sidinlägg eftersom du får mer kontroll över inriktning och en mer kostnadseffektiv användning av annonskostnaden.

Rekommenderade metodtips

Publicera din insamling

Beskrivningarna förklarar vad välgörenheten är, varför den är viktig och vad dessa gåvor specifikt kommer att bidra till.

Under insamlingen

”Gilla” och kommentera följarnas gåvor när de kommer in.

Avsluta insamlingen

När målet har nåtts gör du ett nytt inlägg på insamlingssidan för att tacka givarna för deras generösa stöd.