Suksesshistorie UNICEF

UNICEF engasjerer støttespillere med video

UNICEF arbeider for en verden der alle barn får en rettferdig sjanse i livet.

Suksesshistorie

Ved å promotere kampanjens hovedvideo hadde UNICEF som mål å nå over 10 millioner mennesker i generasjon Y over hele verden og endre oppfatningen deres om hvordan livet er for mødre og spedbarn som er født i en konflikt.

Oppsummering av løsningen

For å oppnå maksimalt videoengasjement må du fokusere på engasjerende innhold og ikke bruke så mye dialog, spesielt når du målretter mot et globalt publikum. Gjør innholdet enkelt å fordøye, men likevel fengende visuelt.

Effekt

Mennesker i generasjon Y over hele verden ble utfordret til å spre budskapet og diskutere behovet for UNICEFs arbeid i konfliktsoner.

  1. En betalt rekkevidde på over 15 millioner brukere og 17,6 millioner brukere nådd organisk, og over 6 millioner betalte videovisninger og over 5 millioner organiske visninger.
  2. Bortimot 50 land engasjerte seg i kampanjen.
  3. Viktige kommentarer ble delt fra brukere som hadde førstehånds eller andrehånds erfaring med hvordan det er å flykte fra hjemmet sitt på grunn av en konflikt, noe som understreket hvor viktig det var at denne videoen ble laget. Over 1500 kommentarer ble delt fra Facebook-brukere som ble rørt av annonseinnholdet.
Kampanjemål

Skape økt bevissthet om at babyer begynner livet sitt i fare

Kampanjemålet var å øke bevisstheten blant et globalt publikum om at 16 millioner babyer ble født i konfliktsoner i 2015. Ved å promotere kampanjens hovedvideo hadde UNICEF som mål å nå over 10 millioner mennesker i generasjon Y over hele verden og endre oppfatningen deres om hvordan livet er for mødre og spedbarn som er født i en konflikt.

Tilnærming
  1. Video: Opprettet video med hurtige motivbytter som tar med seg seeren mot budskapet om at 16 millioner babyer ble født i konfliktsoner i 2015.
  2. Annonser: Promoterte hovedvideoen i kampanjen til et målrettet publikum blant generasjon Y ved hjelp av annonseplattformen på Facebook.
  3. Målinger og målretting: Sporede målinger og finjustert målretting for videoen etter hvert som kampanjen skred frem.
Annonseinnhold i kampanjen

Videoen viste de ekstreme forskjellene mellom opplevelsen til foreldre med barn født på et trygt sted, i forhold til foreldre med barn født i en krigssone. UNICEF ønsket at seerne skulle føle frykten og tristheten til foreldrene, men også føle at det var mulig å relatere seg til foreldrenes liv, og at foreldrene kunne vært personene som så på videoen i stedet.

Lærdommer fra kampanjen
  1. Vær smidig: Smidighet er viktig når du genererer annonser. Du må være villig til å opprette og endre annonser raskt når en annonse fungerer, og når den ikke fungerer.
  2. Finn demografien: Det er svært viktig å finne ut hvem som er mest engasjert fra et demografisk standpunkt, men det er enda viktigere å foreta justeringer i innleggene og annonsene dine basert på denne informasjonen.
  3. Bruk global testing: Test markeder i ulike land. Videoen slo best an i Vietnam, Mexico, USA, Filippinene og Tyrkia, muligens fordi alle disse landene er kjent med flyktninger. Global testing avdekket denne innsikten.