Framgångsberättelse UNICEF

UNICEF engagerar supportrar med video

UNICEF jobbar för en värld där alla barn har en rättvis möjlighet.

Framgångsberättelse

Genom att marknadsföra kampanjens huvudvideo hade UNICEF som mål att nå över 10 miljoner millennials världen över och förändra deras uppfattning om hur livet är för mödrar och barn som föds in i en konflikt.

Lösning

Maximera videoengagemanget genom att fokusera på engagerande innehåll och förlita dig inte på för mycket dialog, framför allt när du riktar dig till en global målgrupp. Gör det lätt att ta till sig, men fängslande visuellt.

Påverkan

Världen över sporrades millennials att sprida budskapet och diskutera behovet av UNICEFs arbete i konfliktzoner.

  1. Betald räckvidd för mer än 15 miljoner användare och 17,6 miljoner användare nåddes organiskt, över 6 miljoner betalda videovisningar och över 5 miljoner organiska visningar
  2. Närmare 50 länder engagerades med kampanjen
  3. Starka kommentarer delades från användare som hade egen eller nära erfarenhet av att behöva fly sitt hem på grund av konflikt, vilket betonade vikten av att denna video gjordes. Över 1 500 kommentarer delades från Facebook-användare som berördes av innehållet
Kampanjmål

Driva medvetenhet om att barn föds in i fara

Kampanjmålet var att driva medvetenhet hos en global målgrupp om att 16 miljoner barn föddes in i konfliktzoner 2015. Genom att marknadsföra kampanjens huvudvideo hade UNICEF som mål att nå över 10 miljoner millennials världen över och förändra deras uppfattning om hur livet är för mödrar och barn som föds in i en konflikt.

Metod
  1. Video: Videon hade innehåll som snabbt rör sig framåt, vilket håller kvar tittaren, tillsammans med budskapet om att 16 miljoner barn föddes in i konflikt 2015.
  2. Annonser: Marknadsförde kampanjens leadvideo till en riktad global millennial-målgrupp med Facebooks annonsplattform.
  3. Mått och inriktning: Spårade mått och omdefinierad inriktning för videon i takt med att kampanjen löpte.
Kampanjinnehåll

Videon visade vilka extremt olika situationer föräldrar kan uppleva när deras barn föds på en trygg plats och i en krigszon. UNICEF ville att tittarna skulle uppleva rädslan och sorgen hos föräldrarna, men även känna att de kunde relatera till föräldrarnas liv och att det hade kunnat vara tittaren själv.

Kampanjlärdomar
  1. Var flexibel: När du skapar annonser är det viktigt att vara flexibel. Var villig att skapa och ändra annonser snabbt när en annons fungerar och inte.
  2. Hitta din demografi: Det är mycket viktigt att ta reda på vilka som är mest engagerade ur demografisk synvinkel,men ännu viktigare är att anpassa inlägg och annonser med denna information.
  3. Använd global testning: Testa marknader i olika länder. Videon fungerade bäst i Vietnam, Mexiko, USA, Filippinerna och Turkiet, kanske då dessa länder känner till flyktingsituationen. Global testning visade detta.