Wereld Bloeddonordag

Bloeddonaties

Wereld Bloeddonordag

De Facebook-functies voor bloeddonatie maken het eenvoudiger voor mensen om zich te registreren als bloeddonor op Facebook en meldingen te krijgen wanneer organisaties als bloedbanken en ziekenhuizen donoren nodig hebben. Je organisatie kan zich registreren om berichten en evenementen te maken waarmee donoren in de buurt snel een melding krijgen

Het proces van bloeddonatie eenvoudiger maken

We hebben afgelopen oktober een nieuwe functie voor bloeddonaties geïntroduceerd op Facebook om het makkelijker te maken voor mensen om zich aan te melden als bloeddonor. Daarnaast helpen we hiermee organisaties zoals bloedbanken om donoren te vinden voor bloedkampen in geval van nood.

Mensen registreren zich als bloeddonor

Organisaties maken verzoeken of kampen voor bloeddonaties

Facebook stuurt een melding naar donoren in de buurt van kampen of verzoeken

Meer dan 8 miljoen* mensen hebben zich op Facebook al aangemeld als bloeddonor.

*Bron: Facebook, 15 mei 2018, Aantal donoren geregistreerd voor Facebook-bloeddonaties

Instructies

We willen het eenvoudiger maken voor bloedbanken en ziekenhuizen om met een stabiele voorraad bloed te werken. Daarom hebben ze nu de mogelijkheid om verzoeken om bloed te plaatsen op hun Facebook-pagina, waardoor ze donoren in de buurt kunnen bereiken.

Beheerders van goedgekeurde pagina’s kunnen een speciaal type bericht maken waarin staat waar er bloed nodig is, met een contactmethode voor donoren en met optionele informatie, zoals de benodigde bloedgroep. Mensen in de buurt die zich hebben geregistreerd als bloeddonor, kunnen een melding ontvangen over het verzoek en eenvoudig reageren als ze kunnen helpen.

Je pagina moet zijn goedgekeurd voor het verzoeken om bloed. Als je pagina nog niet is goedgekeurd, dien dan een
interesseformulier in.

Een bloeddonatieverzoek maken

1. Bericht maken

 • Open de Android-app of je mobiele browser*
 • Ga naar Facebook en zoek naar ‘bloeddonoren’
 • Tik op Bloeddonoren zoeken

2. Details toevoegen

 • Schrijf waarom je bloeddonoren nodig hebt
 • Selecteer je pagina bij ‘Plaatsen als’
 • Selecteer de ziekenhuislocatie
 • Voeg contactgegevens toe
 • Voeg het benodigde bloedtype toe

3. Publiceer je bericht

 • Tik op Plaatsen
 • Je verzoek wordt geplaatst in het nieuwsoverzicht en
  donoren in de buurt ontvangen een melding van je verzoek

*Momenteel niet beschikbaar op computers

Zodra je een Facebook-pagina hebt gemaakt en je organisatie is goedgekeurd voor bloeddonatieverzoeken, kan je organisatie een evenement voor bloeddonaties maken. Evenementen voor bloeddonaties bieden organisaties de mogelijkheid nieuwe evenementen te maken die automatisch een melding sturen naar Facebook-bloeddonoren in de buurt.

Een evenement voor bloeddonaties maken:
 1. Ga op een computer naar het tabblad Evenementen in de bladwijzers aan de linkerkant
 2. Klik op Een evenement maken
 3. Voeg een titel, datum, tijd en een korte beschrijving van het evenement toe
 4. Stel de locatie voor je evenement in
 5. Upload een omslagfoto voor je evenement (idealiter 1920 x 1080 pixels of groter, met weinig tot geen tekst)
 6. Klik op Publiceren
 7. Nadat je een evenement hebt gemaakt, geeft Facebook je de optie dit om te zetten in een bloedkamp
 8. Bevestig de locatie van je evenement. Gebruik de kaart om precies aan te geven waar je evenement plaatsvindt
 9. Op basis van je locatie gaat Facebook overeenkomende bloeddonoren in de buurt een melding sturen

Als je organisatie nog geen Facebook-pagina heeft, moet deze worden aangemaakt om de functie voor bloeddonaties van Facebook te gebruiken. Het maken van een Facebook-pagina neemt enkele minuten in beslag.

Een Facebook-pagina maken:
 1. Ga naar facebook.com/pages/create.
 2. Geef je pagina een titel (naam organisatie)
 3. Selecteer Bedrijf en organisaties als je paginatype
 4. Selecteer de subcategorie van je pagina
 5. Voeg een profielfoto toe (logo van organisatie)
 6. Voeg een omslagfoto toe waarop je programma’s worden getoond (820 x 312 pixels)
 • Alleen officiële vertegenwoordigers kunnen een pagina voor een organisatie, bedrijf, merk of bekende persoon maken.
 • Je kunt je pagina openen vanaf de bladwijzers aan de linkerkant van je persoonlijke profiel
 • Heb je nog meer vragen over het maken van een Facebook-pagina? Ga dan naar het Helpcentrum van Facebook